Cà Mau

Một năm với nhiều cố gắng của ngành Tài chính

2:52 sáng | 10/04/2020

Xác định công tác Tài chính – Ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành tài chính. Từ đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội của địa phương. Căn cứ các Nghị quyết, chương trình hành động và chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; các Nghị quyết của HĐND và Chỉ thị UBND tỉnh về chỉ đạo thực hiện công tác thu, chi ngân sách nhằm đạt được các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân. Sở Tài chính Cà Mau đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, phối hợp chỉ đạo, điều hành tập trung vào những vấn đề mang tính bức xúc.

Đặc biệt, ngành phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách; xử lý nợ đọng thuế đối với ngân sách địa phương và chủ động khai thác các nguồn thu mới để bù các khoản hụt thu; Triển khai quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá trốn thuế; tổ chức kiểm tra chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm,… quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên, sử dụng ngân sách nhà nước trong chi thường xuyên và công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật THTK, chống lãng phí; quản lý chi ngân sách nhà nước hiệu quả, vững chắc phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, ưu tiên đầu tư cho con người, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trọng điểm, đầu tư phát triển giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ và môi trường, đảm bảo an sinh xã hội…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh thường xuyên tổ chức họp giao ban với sở ngành (định kỳ hàng tuần) nhằm kịp thời đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; từ đó, hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không ngừng nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế nên nhiều khoản thu của ngân sách được khai thác có hiệu quả.

Năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn Cà Mau là 5.654 tỷ đồng, đạt 123,7% dự toán, vượt 1.084 tỷ đồng; Có 12/17 nguồn thu đạt và vượt dự toán. Trong năm qua, tổng chi ngân sách tỉnh 9.263 tỷ đồng, đạt 95,5% dự toán. Cụ thể, có một số khoản chi lớn như: chi đầu tư phát triển 1.358 tỷ đồng, đạt 78,1%; chi thường xuyên 6.354 tỷ đồng, đạt 106,5%. Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện chi từ nguồn hỗ trợ các chương trình mục tiêu Quốc gia 1.155.178 tỷ đồng, đạt 79,7% kế hoạch../.

Ngành TN&MT Cà Mau: Tăng cường cải thiện Chỉ số tiếp cận đất đai

Năm 2018, theo kết quả công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chỉ số tiếp cận đất đai của Cà Mau đạt 6,12 điểm, xếp 52/63 tỉnh thành cả nước.

Theo ông Huỳnh Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh, có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến doanh nghiệp đánh giá chưa có sự chuyển biến của Chỉ số Tiếp cận đất đai. Trong đó có thể kể đến như: Tỉnh đang thiếu qũy đất sạch để mời gọi đầu tư, một số dự án nguồn gốc đất phức tạp, nhiều trường hợp chuyển nhượng giấy tay sai quy định cũng như nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng không phép, trái với quy định… dẫn đến khi khăn, kéo dài thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; đối với việc thực hiện kêu gọi đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cũng gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, mục tiêu của các dự án, nhà đầu tư thường không chú trọng đến các địa điểm tại các KCN, khu vực đã được quy hoạch mà quan tâm đến các vị trí “ưa chuộng” do một số điều kiện đặc thù để phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh (hạ tầng kỹ thuật, mật độ dân số, khả năng sinh lợi của khu đất) do đó làm chậm quá trình thực hiện thủ tục đất đai, đầu tư,… Một số dự án đầu tư đã có chủ trương của UBND Tỉnh, tuy nhiên nhà đầu tư chậm tiến hành xác lập thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đó ảnh hưởng đế tiến độ thực hiện dự án đã được chấp thuận. Ngoài ra, việc cung cấp thông tin về đất đai cũng còn hạn chế, nhất là thông tin về kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch của từng ngành, từng lĩnh vực.

Từ những khó khăn, tồn tại, hạn chế nêu trên, để nâng cao hơn nữa Chỉ số Tiếp cận đất đai với phương châm tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khi thực hiện đầu tư, sản xuất kinh doanh, Sở TM&MT sẽ triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

– Thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai nhằm hướng dẫn, cung cấp thông tin về đất đai cho DN, nhà đầu tư.

– Sở TN&MT sẽ kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho Ủy ban nhân dân huyện, TP Cà Mau, trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện chính sách bồi dưỡng, hỗ trợ tái định cư. Đồng thời, sẽ chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng nhất là các dự án đã có chủ trưởng của UBND tỉnh.

– Chủ động phối hợp với UBND  với các huyện, TP Cà Mau hướng dẫn doanh nghiệp lựa chọn vị trí đầu tư, xây dựng phải đảm bảo quy hoạch từng ngành, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.

– Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong việc mở rộng mặt bằng để sản xuất, kinh doanh; trong đó thực hiện tốt công tác tham mưu UBND giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

– Phối hợp với UBND huyện, TP Cà Mau và Cổng thông tin điện tử tỉnh thực hiện tốt việc công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bằng nhiều hình thức khác nhau, như: trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; trên Trang thông tin điện tử của từng đơn vị, tại trụ sở làm việc./.

Ngành thuế Cà Mau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Mặt dù gặp không ít khó khăn trong việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách, nhưng với sự chủ động và quyết tâm của toàn ngành đã đem lại kết quả tích cực. Kết quả, tổng thu nội địa năm 2019 lũy kế năm đạt 5.638 tỷ đồng, đạt 124,76% dự toán pháp lệnh và tăng 120% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp hoàn xuất khẩu và hoàn dự án đầu tư trên địa bàn đã tham gia dịch vụ hoàn thuế điện tử đạt 100%.

Ông Nguyễn Văn Bé – Phó cục Trưởng Cục thuế nhận định, trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của cụm Khí – Điện – Đạm có nhiều thuận lợi (giá dầu, giá khí tăng cao; sản lượng đạt khá so với kế hoạch…) nên đến 31/12/2019 số thu từ cụm Khí – Điện – Đạm đã vượt dự toán 139,54% với số thu trên 1.814 tỷ đồng. Và một số doanh nghiệp lớn có phát sinh số kê khai, nộp thuế ổn định đã đóng góp đáng kể cho việc hoàn thành dự toán thu ngân sách trên địa bàn trước thời hạn. Trong thời gian tới, ngành Thuế tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục nâng cao công tác hỗ trợ pháp luật cho người nộp thuế, thường xuyên tổ chức tháng lắng nghe ý kiến người nộp thuế, tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế để tăng sự kết nối giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục, hồ sơ về hành chính thuế, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào quản lý hành chính thuế, mở rộng các hoạt động kê khai thuế, nộp thuế và các giao dịch thuế thông qua các phương tiện điện tử.

Mặt khác, ngành Thuế Cà Mau sẽ thường xuyên thanh tra, kiểm tra chuyên đề trọng tâm vào doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế; doanh nghiệp hoạt động liên doanh, liên kết, doanh nghiệp có hoạt động chuyển giá; một số ngành nghề kinh doanh mới như bán hàng qua mạng, bán hàng đa cấp…; kiểm soát chặt chẽ và từng bước nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về thuế cho người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và thương mại điện tử… góp phần tăng thu ngân sách nhà nước và tạo ra nguồn thu mới cho ngân sách địa phương./.

PV