Tin nổi bật

MTU – Giải quyết bài toán nhân lực chất lượng cao

10:01 sáng | 09/04/2020

Trải qua 44 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Xây dựng miền Tây (MTU đã khẳng định được vị thế và trở thành địa chỉ tin cậy về đào đạo nguồn nhân lực ngành xây dựng cho khu vực ĐBSCL và cả nước.

TS. Trương Công Bằng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây phát biểu tại Hội nghị

Sự nỗ lực vượt bậc cùng sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ nhiệt tình từ lãnh đạo Bộ Xây dựng cùng các cơ quan ban ngành đã giúp MTU vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong niên học 2018 – 2019.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, MTU đã tiến hành rà soát nội dung chương trình đào tạo thông qua việc lấy ý kiến từ doanh nghiệp, sinh viên; cập nhật 7 chương trình đào tạo ĐH; chỉ đạo Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tăng cường quản lý hoạt động giảng dạy, học tập, đảm bảo thực hiện nghiêm quy chế thi, kiểm tra, đánh giá; đổi mới hình thức thi giữa kỳ và cuối kỳ; xây dựng bộ đề thi chuẩn; công bố chuẩn đầu ra cho tất cả các ngành đào tạo trên trang web của trường. Ngoài ra, MTU cũng tổ chức hội nghị, hội thảo về đào tạo, khảo thí phương pháp giảng dạy nhằm đám ứng nhu cầu trong thời đại mới. Kết quả là MTU đã tìm ra các giải pháp đào tạo tốt hơn theo hệ thống tín chỉ. Tổng sinh viên MTU tốt nghiệp năm 2019 đạt 657/763 sinh viên (86.1%), hầu hết đều có việc làm đúng ngành nghề và thu nhập ổn định (98%).

Niên học 2018-2019, MTU có 01 đề tài cấp Bộ được đăng ký và thực hiện, 01 đề tài (đã nghiệm thu cấp cơ sở) cấp tỉnh “”Xây dựng bản đồ địa chất công trình Tp.Vĩnh Long và đề xuất giải pháp nền móng”; phê duyệt 42 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở (12 đề tài cấp trường, 30 cấp khoá); công nhận 7 sáng kiến và cải tiến kỹ thuật.

Cũng trong năm 2019, MTU đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác hợp tác quốc tế. Cụ thể, trường đã tổ chức 7 hội nghị, hội thảo quốc tế; tổ chức 9 đoàn giao lưu và làm việc ở nước ngoài; ký kết hợp tác với các đối tác quốc tế. MTU đã làm việc với 19 đoàn quốc tế trao đổi các vấn đề học thuật, nghiên cứu khoa học; triển khai các đề án, chương trình trao đổi sinh viên…Đến tháng 12/2019, MTU đã ký mới 6 thoả thuận hợp tác với các tổ chức, cơ sở giáo dục ĐH, các doanh nghiệp nước ngoài nhằm triển khai các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và tuyển dụng.

Trong niên học 2019-2020, để nâng cao hiệu quả tuyển sinh, MTU đã thành lập Tổ Tư vấn tuyển sinh nhằm tư vấn tuyển sinh tại Cần Thơ; thông báo tuyển sinh trên Internet, trên kênh truyền hình Vĩnh Long; kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT trong tỉnh…Ngoài ra, trường còn liên kết với ĐH Kiến trúc Tp.HCM tuyển sinh lớp cao học xây dựng; liên kết với Học viện Tài chính tuyển sinh lớp cao học Tài chính Ngân hàng; liên kết với ĐH Đà Nẵng mở lớp cao học Giao thông, Xây dựng. Với nhiều giải pháp linh hoạt, năm học 2019-2020, MTU tuyển sinh ĐH chính quy tổng cộng 420/530 sinh viên (79,2%).

Theo ghi nhận của TS. Nguyễn Văn Xuân – Hiệu trưởng MTU, năm học 2019-2020 là năm thứ 4 liên tiếp công tác tuyển sinh ĐH chính quy gặp rất nhiều khó khăn không chỉ đối với MTU mà còn đối với tất cả các trường trên toàn quốc. Tuy nhiên, MTU vẫn chỉ đạo quyết liệt các đơn vị cố gắng tuyển sinh đạt yêu cầu tối đa và hiện nay vẫn đang thực hiện công tác tuyển sinh liên thông liên kết, hệ vừa làm vừa học.   

Cũng theo ông Xuân, MTU quyết tâm phấn đấu để năm học 2019 – 2020 tiếp tục là một năm thành công, đánh dấu sự phát triển đi lên và khẳng định vị thế, thương hiệu MTU trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng. Đây cũng là tiền đề quan trọng và bước đi vững chắc để MTU tiếp tục mở rộng các chuyên ngành đào tạo, đáp ứng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế.

Minh Kiệt