Các dự án kêu gọi đầu tư

Ngành BHXH tỉnh Kiên Giang: Cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương

10:35 sáng | 05/10/2017

Với tinh thần trách nhiệm, tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành có liên quan, BHXH tỉnh Kiên Giang đã luôn đạt được nhiều thành công và mục tiêu đã đề ra. Thời gian tới, Ngành sẽ luôn cố gắng phát huy tối đa nhiệm vụ, trở thành một cơ chế tài chính y tế quan trọng, để góp phần trong công cuộc xây dựng nền y tế Việt Nam theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững.

Từ các kỳ vọng…

Qua từng năm, sự chuyển biến nhận thức của cấp Đảng, chính quyền các cấp, địa phương trong công tác BHYT, BHXH của Kiên Giang đã nâng lên theo hướng tích cực. Hầu hết các huyện ủy, UBND đều ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 21 – NQ/TW, thành lập ban chỉ đạo thực hiện BHYT toàn dân và có giao chỉ tiêu cho các xã thực hiện. Hiện nay tỉnh cũng đã tổ chức ký chương trình phối hợp thực hiện công tác BHYT, BHXH với 23 sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị doanh nghiệp.

“Trong 5 năm qua, công tác tuyên truyền BHYT, BHXH luôn được thực hiện cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Cụ thể trong năm 2013, BHXH tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi tìm hiểu về luật BHXH, luật BHYT; có 500 bài dự thi, kết quả đã có 3 tập thể và 15 cá nhân xuất sắc được trao các giải thưởng. Đồng thời đơn vị cũng đã tổ chức 15 đợt tuyên truyền về luật BHXH, luật BHYT và những điểm mới của luật BHXH sửa đổi cho hơn 4.000 lượt người là lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn. Với thành công đó, trong năm 2016 vừa qua, tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, các cơ quan truyền thông đi thực tế kiểm tra 8 cuộc tại các cơ sở KCB của huyện Phú Quốc, Kiên Hải, Vĩnh Thuận, An Minh, Giang Thành… Ban lãnh đạo cũng thường xuyên cử cán bộ đi tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật mới về BHXH, BHYT để người dân biết, trong đó có chính sách BHYT ưu đãi của Nhà nước đối với đối tượng nghèo, cận nghèo, người dân sống ở xã đảo, người dân sống vùng KT-XH đặc biệt khó khăn…” – Ông Nguyễn Công Chánh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Kiên Giang cho biết. Đặc biệt, Ngành cũng luôn chủ động trong việc  nâng cao chất lượng phục vụ cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT. Tính đến hết năm 2016 có gần 2 nghìn đơn vị đăng ký tham gia dịch vụ điện tử trong lĩnh vực BHYT (đạt 73,48%).

Những kiến nghị thiết thực…

Năm 2016 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; cũng là năm thực hiện chủ đề “Chung tay thực hiện lộ trình BHYT toàn dân”. Cùng với đó thì hiện nay chính sách BHXH, BHYT được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và xác định là hai chính sách lớn, giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định CT-XH và phát triển KT-XH. Chính vì xác định vị trí, nhiệm vụ và tình hình thực tế này, Ngành đã luôn tận dụng những lợi thế sẵn có, vận động các địa phương cũng như người dân để đưa đơn vị hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đề ra.

Song, như ông Chánh chia sẻ là bên cạnh quyết tâm cùng sự thành công đó, thì phải nhìn nhận thực tế rằng Ngành vẫn còn nhiều khó khăn trong thực hiện vận động và thu BHYT. Phải kể đến là một số địa phương chưa chủ động trong việc phát triển đối tượng tham gia BHYT; việc tham gia vào quá trình đấu thầu thuốc, vật tư y tế tại nhiều địa phương chưa hiệu quả… Để khắc phục tình hình này và hướng đến mục tiêu trong năm 2017 phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT tại tỉnh đạt 79%; ông Chánh cho biết Ngành sẽ chú trọng hơn vào công tác tổ chức bộ máy tổ chức, cán bộ làm công tác BHXH, BHYT. Thông qua quán triệt và nghiêm túc thực hiện các văn bản, quy định của Ngành về kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CBCNVC. Chủ động hỗ trợ và ký chương trình phối hợp với 23 sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông, hội, đoàn thể để phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Coi trọng việc tuyên truyền, trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng tham gia BHYT còn thấp; và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, để xem đây là nhiệm vụ chung không chỉ là nhiệm vụ của ngành BHXH và ngành Y tế. Đặc biệt áp dụng CNTT vào công tác quản lý để nhanh chóng nâng cao chất lượng KCB BHYT đặc biệt là y đức và tinh thần thái độ phục vụ của các y bác sĩ. “Trong đó, Ngành cũng đặc biệt đề cao sự chủ động, sáng tạo, vận hành bài bản có mục tiêu, lộ trình và quyết liệt trong tổ chức triển khai của chính quyền các địa phương. Hy vọng thời gian tới, Ngành BHXH Kiên Giang nói riêng và BHXH nước nhà nói chung sẽ còn nhận được nhiều tín hiệu vui từ sự đổi mới mạnh mẽ của Ngành Y tế ở tinh thần, thái độ phục vụ, đến các giải pháp nâng cao chất lượng KCB. Chắc chắn với sự trợ giúp đắc lực này, Ngành sẽ luôn hoàn thành tổ công tác hướng đến bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tham gia BHYT” – Ông Chánh khẳng định./.

Bảo Minh