Bạc Liêu

Ngành Công Thương Bạc Liêu: Nâng cao năng suất nội ngành hướng đến xuất khẩu bền vững

2:41 sáng | 14/06/2019

Năm 2019, ngành công thương Bạc Liêu tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư và khuyến công, đẩy mạnh xuất khẩu theo hướng bền vững.

Theo Sở Công thương Bạc Liêu, hoạt động của ngành công thương Bạc Liêu năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực: giá trị xuất khẩu đạt 100% kế hoạch (641,79 triệu USD), tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 95,07% kế hoạch (54.192,16 tỷ Đồng), tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại cũng tăng so với năm 2017.

Dù dự báo thời gian tới còn nhiều thách thức và diễn biến phức tạp, ngành công thương Bạc Liêu vẫn mạnh dạng đề ra mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2019.

Sản xuất công nghiệp tăng 12,89%

Theo Sở Công thương Bạc Liêu, mục tiêu trong năm 2019 của tỉnh tăng chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (SXCN) khoảng 12,89% so với năm 2018, tập trung vào các sản phẩm chủ lực như thuỷ sản đông lạnh, bia, điện thương phẩm, nước máy thương phẩm, muối Iod, muối tinh chế, bao bì, dệt may…

Về xuất khẩu, tỉnh quyết tâm đạt con số kim ngạch xuất khẩu 690 triệu USD, tăng 13% so với năm 2018 với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: thuỷ sản, gạo, muối…

Về doanh thu bán lẻ và dịch vụ, tỉnh phấn đấu đạt 66.000 tỷ Đồng, tăng 21,79% so với năm 2018, trong đó, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ đạt 49.500 tỷ đồng (tăng 19% so với năm 2018) và doanh thu dịch vụ đạt 16.500 tỷ đồng (tăng 29% so với năm 2018). Liên quan đến yêu cầu sử dụng điện lưới quốc gia, tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt chỉ tiêu 99,7% tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia với 97,5% hộ dân mắc điện kế.

Đẩy mạnh phát triển CN-TTCN

Công nghiệp, năm 2019, Bạc Liêu tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa các Nghị quyết liên quan đến phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Tỉnh tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực điện (gió, mặt trời) và dự án điện khí LNG Bạc Liêu; tiếp tục công tác mời gọi đầu tư các dự án SXCN tại các khu-cụm công nghiệp; tăng cường chương trình khuyến công, thúc đẩy phát triển sản xuất CN-TTCN; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển công nghiệp chế biến hàng xuất khẩu, tập trung đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng tập trung phát triển sản phẩm có lợi thế, áp dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, để phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất và nhu cầu sinh hoạt tại địa phương, tỉnh sẽ thúc đẩy đầu tư và xây dựng các dự án công trình dân dụng, công nghiệp, đặc biệt là dự án cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt…

Thương mại, để đạt được mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 690 triệu USD, ngành công thương Bạc Liêu tiếp tục tăng cường xuất khẩu hàng hoá theo hướng bền vững, tạo động lực tăng trưởng kinh tế; hỗ trợ doanh nghiệp chế biến-xuất khẩu thông qua việc đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất các mặt hàng mới.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiếp tục công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tận dụng các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia nhằm giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển hạ tầng thương mại, phát triển thương mại nông thôn; đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chương trình “Hàng Việt về nông thôn” nhằm giảm nhập khẩu.

Tăng cường quản lý Nhà nước về công thương

Ngoài những ưu điểm và mục tiêu đề ra, Bạc Liêu cũng thẳng thắn nhìn vào những tồn tại và hạn chế để khắc phục, đặc biệt là hạn chế trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, giạn lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Theo Sở Công thương Bạc Liêu, để khắc phục những hạn chế này, tỉnh đã đề ra một số giải pháp trong năm 2019:

Thứ nhất, hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước, phát huy năng lực chuyên môn của các Phòng, ban và các đơn vị trực thuộc

Thứ hai, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân, tạo môi trường đầu tư thông thoáng.

Thứ ba, tăng cường hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh

Thứ tư, tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, chấn chỉnh công tác quản lý và tuân thủ quy định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm.

Thứ năm, phát động phong trào thi đua sâu rộng trong ngành công thương nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển công thương năm 2019.

Kiệt Minh