Long An

Ngành thuế Long An: Minh bạch – chuyên nghiệp – liêm chính – đổi mới

2:43 sáng | 03/11/2019

Việc phát huy hiệu quả công tác đối thoại, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), lắng nghe ý kiến người nộp thuế…là một trong những nỗ lực của ngành thuế Long An tiến tới hoàn thiện công tác quản lý thuế, Cục trưởng Cục thuế Long An Cao Văn Tạo chia sẽ với Tạp chí VHDN về những nỗ lực trên.

Xin ông cho biết một số kết quả nổi bật của ngành thuế Long An trong 6 tháng đầu năm 2019?

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành thuế Long An thu 7.558 tỷ đồng, đạt 65% dự toán Trung ương và 64,7% dự toán địa phương, 60,6% dự toán phấn đấu và 118,8% so với cùng kỳ. Về tổng thể, 02/15 huyện đã vượt dự toán gồm: Mộc Hóa (139,7%); Tân Trụ (138,5%) và 13 huyện còn lại đạt trên 50% dự toán.

11/16 chỉ tiêu thu đạt trên 50% so dự toán gồm: lĩnh vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (59,7%), thuế thu nhập cá nhân (50,2%), thuế bảo vệ môi trường (52%), lệ phí trước bạ (51,2%), phí- lệ phí (57,6%), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (75,6%), tiền thuê đất (154,9%), thu tiền sử dụng đất (103,9%), thu xổ số kiến thiết (81,9%), thu khác ngân sách (66,4%), thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác (62,5%).

Theo ông, đâu là nguyên nhân dẫn đến những kết quả khả quan của ngành thuế Long An trong 6 tháng đầu năm 2019?

Một là, việc thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu NSNN năm 2019 đã tạo thuận lợi cho công tác thu thuế, ban chỉ đạo cũng đã góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình điều hành và thu ngân sách.

Hai là, chúng tôi đã nâng cao chất lượng công tác phân tích và dự báo; thực hiện các giải pháp bao quát công tác quản lý thuế; xác định các nguồn thu còn tiềm năng cũng như loại thuế còn thất thu; tăng cường chống thất thu; thu hồi nợ thuế…nhằm hoàn thành dự toán năm 2019 đề ra.

Ba là, tăng cường CCTTHC, ứng dụng CNTT và hiện đại hoá công tác quản lý thuế tại tất cả các khâu; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho người nộp thuế.

Bốn là, chú trọng công tác thanh kiểm tra thuế; chống thất thu và xử lý nợ đọng; cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật; đảm bảo thu đúng, đủ và kịp thời; lành mạnh hoá môi trường kinh doanh và nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.

Năm là, tăng cường tính kỷ cương, phát động thi đua và đổi mới phương thực làm việc chuyên nghiệp, hiện đại; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; cải thiện quan hệ giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế; thực hiện phong cách quản lý thuế “Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm chính – Đổi mới”.

Trong công tác CCTTHH, ngành thuế Long An tập trung cụ thể vào những ưu tiên nào, thưa ông?

Nỗ lực của ngành thuế Long An trong CCTTHC đã đạt được một số kết quả quan trọng và mang lại sự hài lòng cho người nộp thuế.

Cụ thể, chúng tôi tập trung giảm thời gian kê khai và nộp thuế từ 537 giờ/năm (2014) xuống còn 117 giờ/năm (hiện nay); khai thuế điện tử đạt 99% và nộp thuế điện tử đạt 98%; hoàn thuế điện tử đạt 100%.

Một mặt, chúng tôi tuyên truyền sử dụng hoá đơn điện tử, thực thiện cơ chế một cửa liên thông trong toàn hệ thống, mặt khác, chúng tôi thành lập kênh thông tin tiếp nhận và xử lý thông phản hồi (xây dựng 2 trang web: http://cucthue.longan.gov.vnhttp://longan.gdt.gov.vn để phục vụ người nộp thuế).

Bên cạnh đó, ngành thuế đã công khai thông tin hộ khoán đưa lên trang web ngành thuế; đưa ra các hình thức hỗ trợ như điện thoại, thư điện tử, trực tiếp hoặc qua công thông tin điện tử, báo, đài…

Đặc biệt là tổ chức “tháng lắng nghe-đồng hành cùng người nộp thuế”. Đây là hoạt động nhằm tiếp thu ý kiến phản ánh về phong cách làm việc, thái độ ứng xử của công chức thuế cũng như giải quyết thắc mắc cho doanh nghiệp. Một chương trình khác được chúng tôi đặc biệt quan tâm là chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm hỗ trợ thông tin liên quan đến thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Một nỗ lực khác là chúng tôi phát phiếu ý kiến để người nộp thuế đánh giá và chấm điểm nội dung thực hiện chức năng quản lý thuế của cơ quan thuế để điều chỉnh và hoàn thiện công tác quản lý thuế.

Xin ông cho biết hiện trạng trốn và nợ thuế cũng như giải pháp giải quyết tình trạng này như thế nào?

Thực tế ngoài ý thức tự giác chấp hành chính sách thuế, còn không ít bộ phận vẫn còn tư tưởng né tránh thực hiện nghĩa vụ thuế.

Chúng tôi cũng đã đề ra một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng này như: tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường bình đẳng; tăng cường và đổi mới công tác thanh kiểm tra theo rủi ro cao về hoàn thuế giá trị gia tăng, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực như chuyển nhượng vốn, bất động sản, khoáng sản; phối hợp với cơ quan chức năng như công an để xử lý các trường hợp vi phạm; ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, cụ thể là công nghệ thông tin tập trung (TMS) kết hợp kê khai thuế qua mạng; thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức cho cán bộ thanh, kiểm tra thuế.

Đặc biệt, chúng tôi đã triển khai công văn số 395/TCT-QLN ngày 30/01/2019 của Tổng cục Thuế về chỉ tiêu thu tiền nợ thuế năm 2019 và công văn số 360/CT-QLN ngày 20/02/2019 của Cục Thuế về giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2019.

Thực hiện nghiêm túc việc gửi 100% thông báo 07/QLN đến NNT theo quy định, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế đối với các khoản nợ có khả năng thu quá 90 ngày, phấn đấu đến 31/12/2019 đạt cả 3 chỉ tiêu thu nợ TCT giao.

Cục thuế Long An có những hoạt động gì nhằm chủ động triển khai kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ?

Ngành Thuế Long An đã tiến hành rà soát quy trình nghiệp vụ của Tổng cục Thuế liên quan đến người nộp thế để sửa đổi và bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý thuế từ đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, kiểm tra quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế…

Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Sở KH-ĐT cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp theo Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC.

Một số nỗ lực cụ thế khác của ngành thuế Long An có thể kể đến như đơn giản hoá TTHC cùng các biểu, mẫu, tờ khai; giảm tầng suất khai thuế; đẩy mạnh khai và nộp thuế điện tử; rút ngắn thời gian mua hoá đơn VAT xuống còn 1 ngày làm việc và thủ tục in, đặt in hoá đơn xuống còn 2 ngày làm việc; bán hoá đơn ngày trong ngày làm việc cho người nộp thuế trong trường hợp mua hoá đơn của cơ quan thuế; rút ngắn thời gian nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất và trước bạ và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục sau nộp thuế; thực hiện 100% hoàn thuế điện tử, kê khai và nộp thuế điện tử đạt trên 98% trên 3 chỉ tiêu của Tổng cục Thuế giao về đăng ký nộp thuế điện tử qua NHTM, số tiền nộp và số chứng từ nộp.

Kim Băng thực hiện