Tiền Giang

Ngành Thuế tỉnh Tiền Giang: Cầu nối giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp

2:49 sáng | 26/05/2018

Với phương châm lấy doanh nghiệp là động lực cho sự phát triển kinh tế. Trong thời gian qua, ngành Thuế tỉnh Tiền Giang đã có nhiều cải cách đột phá để tạo sự thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Sự nỗ lực đó được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và là cơ sở để ngành Thuế tỉnh Tiền Giang tiếp tục vươn lên hơn nữa để trở thành cầu nối tin cậy giữa nhà nước và doanh nghiệp, người nộp thuế.

Dấu ấn

Năm 2017 là năm ghi dấu ấn nổi bật của ngành Thuế tỉnh Tiền Giang với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) vượt dự toán Bộ Tài chính, HĐND, UBND tỉnh giao. Tổng thu nội địa do ngành Thuế quản lý thực hiện đạt hơn 7.057 tỷ đồng, đạt 105,42% dự toán, đây là mức thu nội địa nổi bật của ngành Thuế tỉnh Tiền Giang trong những năm trở lại đây. Trong đó, thu từ thuế, phí thực hiện hơn 6.729 tỷ đồng, đạt 104,42% dự toán; thu tiền thuê đất đạt hơn 358%, tiền sử dụng đất đạt hơn 131%.

Cùng với đó là việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính về thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế với 100% số doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện kê khai thuế điện tử, trong đó có 97,7% doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế điện tử, vượt chỉ tiêu do Tổng cục Thuế giao. Tiền Giang là 1 trong 3 tỉnh thành trong cả nước đứng đầu về nộp thuế điện tử. Công tác thu nợ có chuyển biến lớn, tính đến ngày 31/12/2017 tổng số nợ có khả năng thu/tổng thu NSNN đạt 1,41%, thấp nhất từ trước tới nay.

Trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, việc thực hiện vượt dự toán thu NSNN năm 2018 sẽ là nhiệm vụ nặng nề đối với ngành Thuế tỉnh Tiền Giang. Vì vậy để đạt được mục tiêu đề ra, ngành Thuế tỉnh khẩn trương phân bổ, phân công dự toán thu NSNN cho các Chi cục Thuế để chủ động bám sát thực hiện ngay từ những ngày đầu năm, đồng thời, phối hợp với các cấp, ngành chức năng tăng cường thanh kiểm tra, nắm chắc nguồn thu, hạn chế thấp nhất việc phát sinh nợ đọng mới. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính và thực hiện nộp thuế điện tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người nộp thuế theo đúng phương châm: Tiền Giang luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh.

Chia sẻ cùng Tạp chí Văn hóa Doanh nhân, Ông Phùng Văn Minh – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tiền Giang cho biết: “Thời gian tới, cùng với các chính sách mạnh mẽ thúc đẩy tinh thần, là cầu nối giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn, ngành Thuế sẽ tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, người nộp thuế để họ an tâm hoạt động, tuyên truyền, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Giữ vai trò là cầu nối giữa cơ quan Thuế và người nộp thuế, bên cạnh việc truyền tải các chính sách thuế tới người nộp thuế, bộ phận Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế, Chi cục Thuế cũng tiếp nhận những phản hồi của người nộp thuế tới các cấp hoạch định chính sách để ban hành cơ chế chính sách phù hợp. Vì vậy công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế là một nhiệm vụ quan trọng, đảm đương khối lượng công việc lớn với 3 mảng công việc chính bao gồm: tuyên truyền chính sách pháp luật thuế và các hoạt động của ngành; công tác hỗ trợ người nộp thuế; tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ về thuế theo cơ chế “một cửa”.

Hàng năm, ngành Thuế tỉnh Tiền Giang thực hiện công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng như: phối hợp tuyên truyền chính sách thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực tiếp với người nộp thuế, tập huấn phổ biến chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp… qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong xã hội và cộng đồng doanh nghiệp về công tác thuế, đóng góp hiệu quả cho nguồn thu từ thuế vào NSNN.

Đối với công tác hỗ trợ người nộp thuế, ngành Thuế tỉnh Tiền Giang đã áp dụng thành công ứng dụng hệ thống quản lý thuế tập trung, trong đó, cung cấp miễn phí các chương trình hỗ trợ khai thuế, quyết toán thuế cho doanh nghiệp, triển khai dịch vụ kê khai thuế điện tử đến doanh nghiệp, đồng thời, phối hợp với các Ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử để giúp doanh nghiệp, người nộp thuế tiết kiệm thời gian, chi phí.

Bên cạnh đó, để kịp thời tiếp nhận các nhu cầu hỗ trợ của người nộp thuế và nắm bắt các phản ánh, kiến nghị về thái độ, tác phong của các cán bộ công chức thuế khi tiếp xúc với người nộp thuế trong thực thi nhiệm vụ, hàng quý, ngành Thuế tỉnh Tiền Giang tổ chức các cuộc đối thoại với người nộp thuế với số lượng tham dự hơn 427 lượt đại diện cho các doanh nghiệp. Đặc biệt, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, ngành Thuế tỉnh Tiền Giang đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra, phân tích hồ sơ thuế của doanh nghiệp để rút ngắn thời gian thực hiện, hạn chế tối đa thời gian gia hạn các cuộc kiểm tra, tránh chồng chéo gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trong lĩnh vực thuế, trong thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, hỗ trợ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đồng thời, hoàn thiện, phát triển Trang thông tin điện tử của ngành Thuế để thực hiện công tác hỗ trợ, trao đổi cung cấp thông tin đến người nộp thuế ngày một đa dạng và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

PV