Văn hóa doanh nhân

Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ

6:29 sáng | 25/08/2017
24 công ty lớn nhất nước này đã tích được khối tiền mặt lên tới hơn 1.000 tỷ USD quý trước.

Các công ty Mỹ đang điên cuồng tích trữ tiền mặt. Trong quý II, 24 công ty lớn nhất nước này đã tích được khối tiền mặt lên tới hơn 1.000 tỷ USD, tăng 1,63% so với quý trước, theo số liệu của Bank of America. Tuy vậy, hơn 80% số tiền này đang được để ngoài Mỹ. Dưới đây là 10 công ty có khối tiền mặt lớn nhất. 

1. Apple
Tổng tiền mặt: 261,5 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 246 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: +36% 

2. Microsoft
Tổng tiền mặt: 133 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 127,9 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: +14,93% 

3. Alphabet
Tổng tiền mặt: 94,7 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 57,9
Diễn biến cổ phiếu năm nay: hạng A: +14,21%
Hạng C: +15,26 

 

4. Cisco
Tổng tiền mặt: 68 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 65,1 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: -0,01% 

5. Oracle
Tổng tiền mặt: 66,1 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 54,4 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: +25,59% 

6. General Electric
Tổng tiền mặt: 44,1 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 34,3 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: -22,57% 

7. Amgen
Tổng tiền mặt: 39,2 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 37,4 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: +11,26% 

8. Qualcomm
Tổng tiền mặt: 37,8 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 27,8 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: -20,97% 

9. Gilead Sciences
Tổng tiền mặt: 36,6 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 30,8 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: -2,17% 

10. Coca-Cola
Tổng tiền mặt: 27,2 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 23,8 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: +9,34%

Theo vcci.com.vn