Pháp luật

Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu

3:01 sáng | 05/11/2017
Chính phủ đồng ý với phương án bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân....

Chưa công bằng với người có công

7:03 sáng | 28/08/2017
Ông Nguyễn Tiến Dân cho biết, thửa đất mà gia đình ông sử dụng vốn không có giá trị nhiều về kinh tế, nhưng nó mang giá trị tinh thần rất lớn. Thửa đất đã thấm đẫm bao mồ hôi,...