Pháp luật

Cà Mau đơn giản hoá thủ tục trong lĩnh vực xây dựng

3:02 sáng | 25/08/2017
Cùng với thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng cũng liên quan mật thiết đời sống của người dân. Đây cũng là lĩnh vực đòi hỏi phải tập trung...

Khai trương Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam

4:16 sáng | 17/07/2017
Ngày 12/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Quyền Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Sebastian Eckardt và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan...