Pháp luật

Vụ QSDĐ của gia đình Mẹ VNAH Trương Thị Thị: Phán quyết thấu tình, đạt lý của TAND tỉnh Quảng Ngãi

11:45 sáng | 08/08/2019

(TN&MT) – Vụ việc quyền sử dụng đất hợp pháp của gia đình Mẹ VNAH Trương Thị Thị ở thôn Phú Sơn, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh kéo dài trên 4 năm mà Báo TN&MT đã nhiều lần phản ảnh vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ngày 26/7/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (TAND) đã đưa ra xét xử công khai vụ án hành chính. Một phán quyết thấu tình, đạt lý hoàn toàn khách quan đúng theo quy định của pháp luật và hợp lòng dân đã được TAND công bố nhằm giải quyết rốt ráo vụ việc cho gia đình Mẹ VNAH Trương Thị Thị.

TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên án sơ thẩm Bản án số 09/2019/HC-ST ngày 26/7/2019 V/v khiếu kiện Quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai

Khởi kiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Xuyên suốt quá trình vụ việc, Báo Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) đã có 5 bài viết: “Sơn Tịnh (Quảng Ngãi): Nên trả lại QSDĐ cho gia đình Mẹ VNAH Trương Thị Thị”, “Cần giải quyết QSDĐ của gia đình Mẹ VNAH Trương Thị Thị thấu tình, đạt lý”, “Sai thì phải sửa, nên công bằng với gia đình Mẹ VNAH Trương Thị Thị”, “Vụ QSDĐ của gia đình Mẹ VNAH Trương Thị Thị: Quảng Ngãi lúng túng trong cách giải quyết”, “Vụ QSDĐ của gia đình Mẹ VNAH Trương Thị Thị: Chân lý thuộc về lẽ phải”. Sau khi báo chí phản ảnh, trải qua nhiều cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành QĐ số 1814/QĐ-UBND ngày 03/10/2017; theo đókhông công nhận nội dung khiếu nại của ông Trương Thức đối với Quyết định (QĐ) số 1817/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc thu hồi “sổ đỏ” đã cấp cho hộ ông Trương Thức

Tuy nhiên, ngày 10/9/2018, ông Trương Thức đã làm đơn khởi kiện và đơn khởi kiện bổ sung ngày 21/9/2018 kiện QĐ số 1814/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. TAND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành QĐ đưa vụ án ra xét xử số 08/2019/QĐXXST-HC ngày 20/5/2019.

Nhằm làm rõ thêm tình tiết vụ án, trước đó vào ngày 23/7/2019,TAND tỉnh Quảng Ngãi đã về tại thôn Phú Sơn, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh thẩm tra tính pháp lý thửa đất số 926 DT 2.689m2, tờ bản đồ số 36, xã Tịnh Hiệp.

Ngày 26/7/2019, tại Trụ sở TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 03/2018/TLST-HC ngày 19/12/2018 về việc khiếu kiện: “Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trong lĩnh vực quản lý đất đai” do Thẩm phán Nguyễn Thị Tuyết Nga làm Chủ tọa phiên tòa.

Thẩm tra tính pháp lý thửa đất đang tranh chấp số 926 DT 2.689m2, tờ bản đồ số 36 xã Tịnh Hiệp tại thôn Phú Sơn, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh

Ông Phạm Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh là người đại diện theo ủy quyền của UBND huyện Sơn Tịnh trình bày tại văn bản số 322/UBND-NC ngày 22/02/2019: Nguồn gốc thửa đất 926 diện tích (DT) 2.689m2, tờ bản đồ số 36, xã Tịnh Hiệp thuộc một phần mảnh vườn do ông, bà tộc họ Trương (Cụ Trương Quang Lạng) tạo lập để lại cho các con gồm: Trương Tam (là ông nội ông Trương Thức), Trương Chất (là cha bà Trương Thị Thị) và Trương Trách (cha ông Trương Đình Bửu). Đối với phần DT đất để lại cho ông Chất thì sau khi ông Trương Chất chết, bà Trương Thị Thị là người trực tiếp ở và canh tác liên tục trên phần DT này (thửa đất 926) mãi cho đến khi bà Thị chết vào năm 1987.

Khi thực hiện Chỉ thị 299/TTg, phần DT đất bà Thị ở được do vẽ lập bản đồ hình thành thửa đất mang số hiệu 729 DT 2.030m2, tờ bản đồ số 17 và được bà Thị kê khai, đăng ký trong sổ đăng ký ruộng đất. Sau khi bà Thị chết thì thửa đất này được ông Nguyễn Tấn Anh (con trai bà Thị) tiếp tục quản lý, sử dụng. Khi thực hiện Nghị định số 64/CP, thửa đất 729 DT 2.030m2 được biến động thành thửa đất 926 DT 2.689m2 do ông Trương Thức đứng tên chủ sử dụng trong sổ mục kê đất (nguyên nhân thửa đất 926 tăng DT từ 2.030m2 thành 2.689m2 là do quá trình đo đạc xác lập bản đồ địa chính theo Nghị định số 64/CP đã đo vẽ nhập chung thửa đất 758 DT 464m2 với thửa đất 729 thành thửa đất 926. Hội đồng xét cấp đất xã Tịnh Hiệp đã xét, đề nghị và UBND huyện Sơn Tịnh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho hộ ông Trương Thức tại thửa đất này).

Thửa đất 729 DT 2.030m2 do bà Trương Thị Thị kê khai, đăng ký trong sổ mục kê ruộng đất khi thực hiện Chỉ thị 299/TTg. Sau khi bà Thị chết thì ông Nguyễn Tấn Anh vẫn quản lý, sử dụng DT đất này. Qua kết quả xác minh sao lục hồ sơ cũng không có căn cứ xác định bà Thị hoặc các con của bà Thị chuyển quyền sử dụng thửa đất 729 DT 2.030m2 cho ông Trương Thức (theo Nghị định 64/CP là thửa đất 926 DT 2.689m2). Nhưng Hội đồng xét cấp đất xã Tịnh Hiệp vẫn xét và đề nghị UBND huyện cấp Giấy CNQSDĐ cho hộ ông Trương Thức tại thửa đất số 926 DT 2.689m2, tờ bản đồ số 36, xã Tịnh Hiệp là không đúng đối tượng sử dụng đất.

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật đất đai năm 2013 thì UBND huyện ban hành QĐ số 1817/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 thu hồi Giấy CNQSDĐ cấp cho hộ ông Trương Thức tại thửa đất 926, tờ bản đồ 36 DT 2.689m2 là đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh thấy rằng việc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành QĐ số 1814/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 không công nhận nội dung khiếu nại của ông Trương Thức đối với QĐ số 1817/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND huyện Sơn Tịnh thu hồi Giấy CNQSDĐ số 00940/QSDĐ/1036/QĐ-UBND ngày 27/12/2000 cấp cho hộ ông Trương Thức tại thửa đất số 926 DT 2.689m2, tờ bản đồ số 36, xã Tịnh Hiệp là đúng quy định của pháp luật.

Nội dung bản án sơ thẩm số 09/2019/HC-ST ngày 26/7/2019

Ông Phạm Văn Lợi – Kiểm sát viên, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhận định: Nguồn gốc thửa đất 729 DT 2.030m2 là đất do ông, bà lưu hạ; bà Trương Thị Thị kê khai, đăng ký trong Sổ ruộng đất theo Chỉ thị 299/TTg. Sau khi bà Thị chết, con trai bà Thị là Nguyễn Tấn Anh vẫn quản lý, sử dụng (thửa đất 926 DT 2.689m2 nguyên nhân tăng DT là do quá trình đo đạc, xác lập bản đồ địa chính theo Nghị định 64/CP đã đo vẽ nhập chung thửa đất 758 DT 464m2 với thửa đất 729 thành thửa đất 926). Tuy nhiên, UBND huyện Sơn Tịnh đã cấp Giấy CNQSDĐ số 00940/QSDĐ/1036/QĐ-UB ngày 27/12/2000 cho hộ ông Trương Thức là không đúng đối tượng sử dụng đất theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật đất đai năm 2013. UBND huyện Sơn Tịnh ban hành QĐ số 1817/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 thu hồi Giấy CNQSDĐ đã cấp cho hộ ông Trương Thức tại thửa đất 926 DT 2.689m2, tờ bản đồ số 36, xã Tịnh Hiệp là đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành QĐ số 1814/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 bác khiếu nại của ông Trương Thức là đúng pháp luật. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 193 Luật TTHC năm 2015, đề nghị Hội đồng xét xử bác đơn khởi kiện của ông Trương thức yêu cầu hủy QĐ số 1814/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Phán quyết thấu tình đạt lý và hoàn toàn khách quan

Điểm lại trình tự vụ việc đã nêu, TAND tỉnh Quảng Ngãi nhận định yêu cầu khởi kiện của ông Trương Thức về việc hủy QĐ số 1814/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi là không có căn cứ nên Hội đồng xét xử không chấp nhận.

Vì các lẽ trên, căn cứ vào khoản 1 Điều 30; khoản 3 và khoản 4 Điều 32; khoản 1 Điều 115; điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 116; điểm a khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng hành chính; điểm b khoản 2 Điều 106 Luật đất đai năm 2013. Tuyên xử: Bác yêu cầu khởi kiện của ông Trương Thức về việc yêu cầu hủy QĐ số 1814/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giải quyết khiếu nại của ông Trương Thức.

Theo quy định, bản án số 09/2019/HC-ST ngày 26/7/2019 của TAND tỉnh Quảng Ngãi v/v khiếu kiện Quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai sẽ có hiệu lực thi hành sau 15 ngày nếu không có bên nào kháng cáo.

Bài & ảnh: Anh Dũng – Lương Phong