Quảng Ninh

Quảng Ninh: Còn nhiều “dư địa” tang điểm để dẫn đầu bảng xếp hạng PCI năm 2019

8:03 sáng | 23/04/2019

“Quảng Ninh còn nhiều “dư địa” để nâng số điểm trong bảng xếp hạng PCI (năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) và duy trì vị trí số 01 trong nhóm dẫn đầu cả nước về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện bền vững năng lực cạnh tranh PCI năm 2019”. Đây là phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc, tại Hội nghị Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và phân tích chuyên sâu chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Ninh 2018, phương hướng, giải pháp cải thiện bền vững PCI 2019 được tổ chức vào chiều 22/4/2019.


Dự hội nghị có các diễn giả, đại biểu là lãnh đạo Dự án PCI quốc gia, đại diện Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và doanh nghiệp.
Quảng Ninh duy trì nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước trong 06 năm liên tiếp (2013-2018). Đặc biệt, năm 2018, Quảng Ninh tiếp tục duy trì 02 năm liên tiếp giữ vững xếp hạng ở vị trí thứ 01/63 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất bảng xếp hạng PCI 2018, với tổng điểm đạt 70,36 điểm (đạt tổng điểm cao nhất cả nước, tuy có giảm 0,33 điểm so với năm 2017), tiếp tục khẳng định niềm tin, sự hài lòng hơn và sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Quảng Ninh.
Từ phân tích từng chỉ số thành phần PCI, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long nhận định: “Những điểm hạn chế cần tập trung ưu tiên trong năm 2019 của Quảng Ninh, là: Chi phí không chính thức, dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp và Thiết chế pháp lý & An ninh trật tự. 
Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: “Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là cuộc đua thường xuyên liên tục, trước yêu cầu đổi mới không ngừng; không chỉ so với chính mình mà quan trọng là so với các tỉnh/thành phố trong cả nước. Nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế lan tỏa, sẽ tác động không nhỏ đến phương thức, ý tưởng kinh doanh mới của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh và ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn, mong muốn cao hơn đối với cộng đồng nhà đầu tư, doanh nghiệp.
Năm 2019, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục theo đuổi mục tiêu duy trì vị trí số 01 trong bảng xếp hạng PCI, cụ thể phấn đấu cải thiện số điểm từ 70,36 lên 72,10 điểm, tăng 1,74 điểm so với năm 2018. Tất cả 10 chỉ số thành phần PCI 2019 của tỉnh Quảng Ninh đều phải có sự cải thiện so với năm 2018. Trong đó, phấn đấu có 07 chỉ số trong top 05/63 tỉnh, thành phố cả nước (gồm chỉ số: Chi phí gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai, Tính minh bạch, Chi phí thời gian, Cạnh tranh bình đẳng, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Đào tạo lao động); 02 chỉ số trong top 08/63 (gồm: Chi phí không chính thức, Tính năng động); 01 chỉ số trong top 15 là chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; không có chỉ số nào nằm ngoài top 15.
Quảng Ninh đưa ra một số giải pháp đổi mới, thiết thực, hiệu quả, tập trung vào một số giải pháp: Tập trung bám sát các chỉ đạo điều hành của Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, về hỗ trợ doanh nghiệp; chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp gắn với chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”. Tiếp tục nâng cao nhận thức và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh nỗ lực, quyết liệt triển khai nâng cao chất lượng công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh…
Về công tác hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu: thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND huyện/thị xã/thành phố có trách nhiệm triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực, cụ thể nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư “tại chỗ”; kịp thời giải quyết các kiến nghị/đề xuất của doanh nghiệp; thường xuyên đổi mới phong cách làm việc của từng cán bộ công chức, từng đơn vị và phương pháp đánh giá chất lượng cán bộ công chức; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương công chức trong thực thi công vụ.

                                                                                        Ánh Nguyệt