CLB văn hóa doanh nhân

Tây Ninh: Phong trào thi đua yêu nước và khen thưởng nhiều đổi mới và thực chất hơn

1:16 sáng | 07/11/2017

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của cả nước, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức và ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.

Sôi nổi và thiết thực

Trên cơ sở nền tảng phong trào thi đua của những năm trước, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh; đổi mới tổ chức phong trào thi đua cả về nội dung lẫn hình thức. Nhờ vậy mà công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã đi vào nề nếp, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng từ cấp tỉnh đến cơ sở được kiện toàn; các Khối thi đua hoạt động ổn định và phát triển. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể quần chúng quan tâm, chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp theo ngành, theo giới; đặc biệt quan tâm hỗ trợ, động viên các doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Khối thi đua các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ, kể cả doanh nghiệp tư nhân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trọng tâm là thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT – XH và phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng Nông thôn mới (NTM) gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Việc xét khen thưởng đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thủ tục, hồ sơ, tuyến trình đảm bảo đúng quy định. Công tác  tổ chức, bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các cấp, các ngành được xây dựng, củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Định kỳ hàng tuần, Thường trực Hội  đồng tỉnh duy trì tốt công tác tiếp dân vào 2 ngày (thứ Ba, thứ Năm) để hướng dẫn, giải quyết khen thưởng, tồn đọng thành tích kháng chiến đối với các cá nhân và gia đình có công đóng góp trong sự nghiệp cách mạng qua 2 cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp.

Nét nổi bật và chuyển biến tích cực trong chỉ đạo phong trào thi đua những năm qua của Tây Ninh  là sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể quần chúng; đặc biệt là vai trò của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, các ngành tác động khá toàn diện trong công tác chỉ đạo, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, định hướng phong trào thi đua từng đơn vị. Từ đó huy động được lực lượng tham gia hưởng ứng phong trào, tạo động lực mạnh mẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Nhiều tập thể, cá nhân đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong từng năm.

Theo Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh – ông Nguyễn Hữu Ngân, nét mới trong phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng tại Tây Ninh những năm gần đây nằm ở chính sự quan tâm đến các khối thi đua, các loại hình doanh nghiệp, xem doanh nghiệp là đối tượng để phục vụ chứ không phải đối tượng quản lý. Nội dung phát động phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và chương trình hành động của tỉnh cũng như tình hình thực tiễn và nhiệm vụ cụ thể từng lĩnh vực; đồng thời chú trọng những lĩnh vực trọng tâm trọng điểm, những việc khó, kể cả những khâu yếu kém, những mặt tồn tại, hạn chế để xây dựng nội dung thi đua; qua đó đã thu hút được sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của các cấp, các ngành và nhân dân, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu KT – XH của tỉnh.

Chất lượng khen thưởng ở các cấp, các ngành được nâng lên; công tác khen thưởng đột xuất, khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất ngày càng được coi trọng; đã tập trung chuyển trọng tâm khen thưởng đến đối tượng người trực tiếp lao động sản xuất. Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã phối hợp lãnh đạo các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh thống nhất nội dung, giải pháp, hình thức thi đua, đối tượng khen thưởng; triển khai sâu rộng trong tổ chức hội, đoàn thể, các ngành liên quan từ tỉnh đến cơ sở. Cuối năm mỗi tổ chức hội, đoàn thể chọn 1 cá nhân tiêu biểu/1 xã, phường, thị trấn, 1 người lao động/1HTX đề nghị mức Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, xã tặng giấy khen cho các đoàn viên, hội viên, người lao động ở HTX có thành tích xuất sắc liền kề. Qua 4 năm triển khai thực hiện, tỉnh đã xét tặng hơn 2.606 bằng khen UBND tỉnh cho cá nhân là đoàn viên, hội viên, người lao động ở HTX.

Theo tinh thần đổi mới, hiện Tây Ninh đã tổ chức được 172 khối thi đua trên địa bàn và đang hoạt động rất hiệu quả. Các khối thi đua đều quy định trách nhiệm, quyền hạn Khối trưởng, Khối phó và các đơn vị thành viên; tổ chức đăng ký thi đua, kí kết giao ước thi đua, xét tặng danh hiệu thi đua trong Khối, nội dung thi đua thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm.

Nhân rộng điển hình tiên tiến – Sức bật cho phong trào thi đua yêu nước

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp”, những năm qua công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến đã được UBND tỉnh Tây Ninh, các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm lãnh, chỉ đạo; góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền, phổ biến, nêu gương học tập; nhiều gương người tốt việc tốt, các sáng kiến hay có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành đã được phổ biến, nhân rộng. Quy trình bình chọn các gương điển hình, nhân tố mới được tổ chức chặt chẽ  từ cấp cơ sở đến tỉnh, được bình chọn từ những cá nhân tiêu biểu nhất, thật sự nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước và được sự tín nhiệm cao trong tập thể, đơn vị. Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã duy trì thường xuyên chuyên mục về thi đua yêu nước; định kỳ phát hành, phát sóng. Đặc biệt đối với phong trào “Tây Ninh chung sức xây dựng NTM”, Sở Thông tin&Truyền thông lập chuyên mục “Xây dựng NTM” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Đài Phát thanh&Truyền hình tỉnh thực hiện mỗi tháng 2 – 3 phóng sự tuyên truyền về công tác xây dựng NTM; Báo Tây Ninh phối hợp với Sở NN&PTNT thực hiện 16 chuyên trang NTM, hàng tuần đăng từ 2 – 3 tin phản ánh công tác xây dựng NTM tại chuyên mục “Nông nghiệp, nông thôn”

Về phía Ban thi đua – Khen thưởng tỉnh còn phân công chuyên viên phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên hoạt động phong trào thi đua của tỉnh, các gương tiêu biểu trên Tạp chí Thi đua – Khen thưởng, Cổng thông tin điện tử, Ban thi đua – Khen thưởng TW….UBND tỉnh chỉ đạo, kịp thời khen thưởng, tôn vinh “Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Tây Ninh” nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); khuyến khích doanh nhân không ngừng hoàn thiện mình để đóng góp cho xã hội và đất nước. Kịp thời khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu hằng năm; các doanh nghiệp tham gia công tác từ thiện – xã hội tốt, giới thiệu doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia…

Theo ghi nhận của ông Ngân, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã có rất nhiều gương điển hình, tiêu biểu được tỉnh Tây Ninh biểu dương và nhân rộng. Qua theo dõi, đánh giá, nơi nào có công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình được lãnh đạo quan tâm thực hiện đúng thực chất sẽ có tác dụng động viên, khuyến khích đối tượng được khen thưởng; qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, lấy gương tốt việc tốt để hạn chế, đẩy lùi các mặt tiêu cực; tạo sức lan tỏa, hiệu ứng tốt và khí thế thi đua sôi nổi ở các ngành, các cấp trong toàn tỉnh, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan – đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ông Ngân cho biết trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua ở các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao sức mạnh của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, Đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới.

Cường Nguyễn