Hội thảo, triển lãm

Tháng 10 triển khai Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng hàng không

4:14 sáng | 17/07/2017

Nhằm thông tin tới DN về kế hoạch triển khai Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng hàng không, chiều ngày 4/7, Tổng cục Hải quan tổ chức hội thảo để giới thiệu về kế hoạch triển khai, bài toán và giải pháp kỹ thuật. Tham dự hội thảo có khoảng 40 DN kinh doanh kho, bãi cảng, hãng hàng không.

Việc triển khai đề án nhằm đơn giản hóa, hài hòa thủ tục hải quan với thủ tục của DN kinh doanh kho, bãi, cảng biển, càng hàng không và các bên liên quan thông quan việc cơ quan Hải quan áp dụng hệ thống công nghệ thông tin tập trung để trao đổi, cập nhật thông tin với DN kinh doanh cảng, kho bãi giúp theo dõi chặt chẽ, kịp thời quá trình di chuyển, biến động và tình trạng của hàng hóa từ khi vào đến khi ra khỏi và vận chuyển giữa các địa điểm chịu sự giám sát hải quan. Qua đó rút ngắn thời gian và chi phí làm thủ tục của người khai hải quan; đòng thời tăng cường công tác quản lý của cơ quan Hải quan trong việc kiểm tra, giám sát và kiểm soát, nâng cao tính tuân thủ của DN, ngăn ngừa gian lận thương mại, phòng chống buôn lậu và đảm bảo an ninh quốc gia.

Theo kế hoạch, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng hàng không sẽ triển khai thí điểm tại Cục Hải quan Hà Nội vào tháng 10/2017. Theo đó, để giúp DN nắm bắt được mô hình triển khai, đại diện Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan cũng trình bày về bài toán và giải pháp kỹ thuật triển khai hệ thống quản lý giám sát hàng hóa tại cảng hàng không. Các đối tượng tham gia vào hệ thống này gồm: Cơ quan Hải quan; DN kinh doanh kho, bãi hàng không; hãng hàng không, đại lý hàng không; DN NK, XK; đại lý giao nhận, đại lý hải quan; cơ quan quản lý của các bộ, ngành và những bên liên quan khác.

Giải pháp hệ thống CNTT cụ thể là: triển khai hệ thống CNTT thông tin tập trung phục vụ cho việc trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan và các DN kinh doanh kho hàng không, các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia nhằm giải quyết ba bài toán: Quản lý, giám sát hàng hóa tại các địa điểm chịu sự giám sát hải quan; giám sát vận chuyển hàng hóa giữa các địa điểm chịu sự giám sát hải quan; bài toán phụ trợ để hỗ trợ công tác quản lý hải quan. Quản lý rủi ro sẽ được áp dụng xuyên suốt quán trình quản lý, giám sát hàng hóa để hỗ trợ xác định các đối tượng kiểm tra trọng điểm phục vụ soi chiếu trước/sau… từ đó nâng cao tính tuân thủ của DN…

L.H