Bình Dương

Khát vọng hùng cường

4:09 sáng | 30/01/2023
Trải qua bể dâu lịch sử, Bình Dương hôm nay không những là tỉnh năng động phát triển, mà theo cách nói của PGS - TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam: Bình Dương đang...

Diễn đàn hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022

5:50 sáng | 19/10/2022
Ngày 27-9, Diễn đàn hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022 do Bình Dương đăng cai tổ chức đã kết thúc tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội đầu tư phát triển giữa các doanh nghiệp....