Bình Thuận

Nông nghiệp Bình Thuận: Phát huy lợi thế, khắc phục hạn chế

10:03 sáng | 22/03/2019
Quá trình tái cơ cấu nông nghiệp của Bình Thuận còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Tỉnh đã đề ra 4 giải pháp để khắc phục những hạn chế: nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công cuộc tái cơ cấu gắn với phát triển nông thôn mới; thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và phát triển nguồn nhân...

Trọng tâm hợp tác đầu tư của Bình Thuận: Bền vững và định hướng lâu dài

9:59 sáng | 22/03/2019
Bình Thuận luôn coi trọng, kêu gọi và tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư, góp phần tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trọng tâm hợp tác đầu tư của Bình Thuận dựa trên tính bền vững, định hướng lâu dài, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến sâu; nông...

Nông nghiệp Bình Thuận: Phát huy lợi thế, khắc phục hạn chế

9:55 sáng | 22/03/2019
Quá trình tái cơ cấu nông nghiệp của Bình Thuận còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Tỉnh đã đề ra 4 giải pháp để khắc phục những hạn chế: nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công cuộc tái cơ cấu gắn với phát triển nông thôn mới; thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và phát triển nguồn nhân...

Ngành y tế Bình Thuận: Đổi mới công tác đào tạo, ổn định bộ máy tổ chức

9:49 sáng | 22/03/2019
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định Chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành Y tế trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các Bệnh viện, Trung tâm Y tế đã chủ động tìm kiếm, mời gọi nhân lực có trình độ sau đại học, về công tác tại Bệnh viện; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi...

UBND tỉnh Bình Thuận: Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

10:06 sáng | 07/04/2018
Tính đến ngày 20/11/2017, tỉnh Bình Thuận đã thu hút được 17 dự án đầu tư từ các nhà đầu tư Hàn Quốc, tổng số vốn đầu tư 296 triệu USD, trong đó: Lĩnh vực công nghiệp 05 dự án; lĩnh vực nông nghiệp 02 dự án; lĩnh vực du lịch 08 dự án; lĩnh vực thương mại 02 dự án. Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận còn tiếp nhận 02...

Xây dựng Bình Thuận trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn của nhà đầu tư

9:58 sáng | 07/04/2018
Với sự vào cuộc rốt ráo của cả hệ thống chính trị trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tích cực đồng hành vượt khó cùng doanh nghiệp…, hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thời gian qua đã có sự bứt phá ngoạn mục, đưa địa phương này trở thành điểm đến mới tin cậy của nhà đầu tư. ...

Nông nghiệp công nghệ cao – Hướng phát triển chủ đạo của nông nghiệp Bình Thuận

9:51 sáng | 07/04/2018
Đi cùng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, yêu cầu của thị trường về chất lượng nông sản - thực phẩm ngày càng nâng cao. Trong bối cảnh đó, tỉnh Bình Thuận xác định phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) là hướng phát triển chủ đạo nhằm nâng cao giá trị...

Bình Thuận: Điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam

9:43 sáng | 07/04/2018
Chính sách cơ chế cần thiết để phát triển ngành du lịch Bình Thuận. Các dịch vụ hỗ trợ, hạ tầng và quy hoạch ngành du lịch Bình Thuận có thể vươn lên xứng tầm Du lịch quốc gia và khu vực: Vươn tầm trung tâm du lịch - thể thao biển quốc gia ...

Ngành Ngân hàng tỉnh Bình Thuận – Đồng hành phát triển kinh tế địa phương

9:30 sáng | 07/04/2018
Cùng với việc triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng, cơ cấu lại tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu và các giải pháp đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động ngân hàng, trong năm 2017 các TCTD trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã tập trung đẩy mạnh huy động vốn, mở rộng...