Thái Bình

Cuộc chiến màu da cam

7:41 sáng | 20/08/2018
Chiến tranh đã bị đẩy lùi hơn 40 năm nhưng cuộc chiến của những người lính từ chiến trường trở về thì vẫn còn tiếp tục; một cuộc chiến trong hòa bình, không có tiếng súng, tiếng bom nhưng sự...