Hải Phòng

Tổng Công ty BĐHH miền Bắc: BĐHH không chỉ nhiệm vụ thiêng liêng cao cả mà còn là sứ mệnh  

2:46 sáng | 16/05/2022

(VHDN)Nối tiếp những thành công của năm 2020, tuy chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (VMSN) vẫn đạt được những thành công nhất định về nhiều mặt trong năm 2021, nhiều nhiệm vụ vượt kế hoạch đề ra.

Ông Đồng Trung Kiên – Tổng Giám đốc TCT Bảm đảm an toàn hàng hải miền Bắc 

Những con số ấn tượng VMSN làm được trong năm 2021

Đối với ngành bảo đảm hàng hải, khó khăn không chỉ nằm ở chỗ diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các quy định phòng chống dịch hết sức chặt chẽ của các địa phương ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch điều động, di chuyển của hoa tiêu, thuyền viên, công nhân quản lý vận hành báo hiệu hàng hải, công nhân khảo sát; việc vừa phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho người lao động, vừa đảm bảo kế hoạch sản xuất, đặc biệt là việc bố trí kịp thời hoa tiêu dẫn tàu; mà tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu, bão lũ, thiên tai cũng tác động lớn đến tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty (TCT).

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022

Tuy nhiên, với sự quan tâm, tạo điều kiện của của các cấp, ngành từ trung ương tới địa phương, đặc biệt là sự cố gắng, chung lòng của tập thể người lao động cùng sự quyết liệt trong điều hành của ban lãnh đạo, VMSN đã đạt được những thành công nhất định về nhiều mặt, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đề ra và đạt lợi nhuận cao hơn so với năm 2020.

Trong báo cáo tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, tổng giá trị thực hiện các nhiệm vụ (bao gồm thuế VAT) của VMSN đạt 1.531.412 triệu đồng, tăng 126,8% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 177.148 triệu đồng (đạt 92,2% so với năm 2020), nộp ngân sách Nhà nước đạt 90.856 triệu đồng (đạt 100,7% so với năm 2020), lợi nhuận sau thuế 145.299 triệu đồng (đạt 92,4% so với năm 2020). Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng) ở khối bảo đảm hàng hải là 12,7 triệu đồng (đạt 101,5% so với 2020).

Cụ thể, tổng giá trị thực hiện công tác quản lý vận hành báo hiệu hàng hải năm 2021 đạt 425.011 triệu đồng, đạt 98,3% kế hoạch giao và bằng 104,3% so với năm 2020. Công tác khảo sát thông báo hàng hải năm 2021 của Tổng công ty là 41.536 triệu đồng, đạt 94,8% kế hoạch giao và bằng 105,8% so với năm 2020. Công tác hoa tiêu hàng hải năm 2021 với sản lượng dẫn tàu đạt 44.732 lượt, bằng 102,2% kế hoạch và bằng 106,5% so bằng 102,2% so với năm 2020.

Trụ sở TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc 

Hé lộ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của VMSN

Tổng công ty VMSN đã được Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải. Ngay từ cuối năm 2021, Bộ đã tạo điều kiện cho Tổng cty chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao cho năm 2022.

Trong bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được đề ra, đáng chú ý phải kể đến giá trị thực hiện toàn bộ nhiệm vụ (bao gồm thuế VAT) sẽ đạt 1.730.899 triệu đồng (bằng 113% so với năm 2021), lợi nhuận trước thuế sẽ đạt 164.096 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế sẽ đạt 131.027 triệu đồng, nộp ngân sách Nhà nước 84.000 triệu đồng.

 Đèn biển Hòn Dấu

Dự kiến năm 2022, tình hình dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát tiếp tục ảnh hưởng đến hầu hết nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng nên số lượt tàu có trọng tải lớn dự báo có sự tăng trưởng không cao. Tuy nhiên, chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty hoa tiêu có sự tăng đột biến do tác động của giá nhiêu liệu. Mặt khác trong năm 2022, các công ty hoa tiêu phải thực hiện hiện đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động SXKD nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hoa tiêu hàng hải, dẫn đến tăng chi phí. Dự kiến lợi nhuận trước thuế của các công ty hoa tiêu giảm so với năm 2021, dẫn đến lợi nhuận trước thuế của hợp nhất toàn TCT năm 2022 giảm 13.052 triệu đồng so với thực hiện năm 2021.Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước năm 2022 giảm so với giá trị thực hiện năm 2021 do thuế giá trị gia tăng giảm từ 10% còn 8% theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế của Chính phủ.

 Trạm đèn Sơn Chà

Năm 2022, TCT đã có kế hoạch sử dụng nguồn vốn tái đầu tư của doanh nghiệp để thực hiện các dự án nhằm đầu tư mới, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh. Tổng kinh phí nguồn vốn đầu tư phát triển bố trí năm 2022 dự kiến là 161.693 triệu đồng.

VMSN tin tưởng rằng với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, đoàn kết của tập thể lãnh đạo, người lao động toàn TCT, 100% các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 sẽ hoàn thành, đảm bảo công ăn việc làm ổn định và nâng cao đời sống cho CBCNV.

                                                                                                  Ngọc Đóa