Các dự án kêu gọi đầu tư

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Kiên Giang: “Bảo vệ nguồn nước – Bảo vệ tương lai”

12:59 sáng | 08/10/2017

Việc cung cấp đủ nước sạch và an toàn vệ sinh môi trường không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng; mà còn đóng góp rất lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia. Chính vì thấy được mối liên kết này, thời gian qua Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (VSMTNT) tỉnh Kiên Giang đã nỗ lực không ngừng trong từng công tác, hướng đến hoàn thành tốt công cuộc “Bảo vệ nguồn nước – Bảo vệ tương lai”.

              Ông Đoàn Chí Tâm, Giám đốc Trung tâm nước sạch và VSMTNT Kiên Giang

Đóng góp thiết thực

Trung Tâm Nước Sạch và VSMTNT Kiên Giang, trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Kiên Giang; được thành lập theo quyết định số 261/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Với chức năng thực hiện các công tác về nước sạch và VSMTNT; thời gian qua, Ban lãnh đạo Trung tâm đã luôn đưa ra những chính sách thiết thực, phù hợp với mọi tình hình. Cụ thể, đơn vị đã thực hiện thành công Quyết định 366/QĐ-TTg của Chính phủ, với các mục tiêu cơ bản được hoàn thành. Đó là đã thay đổi nhận thức cũng như hành vi của người dân nông thôn về sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hành các hành vi vệ sinh và bảo vệ môi trường. Ngoài nguồn vốn ngân sách TW, ngân sách địa phương, Trung tâm cũng đã quan tâm hơn đến việc thu hút đầu tư từ các nguồn lực xã hội khác như nguồn vốn tín dụng, vốn ODA, tư nhân… Hướng đến huy động sự ủng hộ và giúp đỡ của các tổ chức quốc tế như AusAid, Danida, ADB, WB…; cũng như khơi dậy sự tham gia từ nhiều tổ chức chính trị, xã hội như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, TW Đoàn Thanh niên CSHCM… “Hiện đơn vị cũng đang hướng đến mục tiêu từng bước tạo lập môi trường thuận lợi với hành lang pháp lý rõ ràng để lực lượng tư nhân đầu tư vào lĩnh vực Nước sạch và VSMTNT. Thành công hơn hết khi đến cuối năm 2016 đã có 90,76% hộ dân nông thôn tỉnh Kiên Giang sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 36,13% hộ dân sử dụng nước sạch đạt QCVN 02-BYT (năm 2015, có 88,43% hộ dân nông thôn địa phương sử dụng nước hợp vệ sinh). Hiện đơn vị cũng đang đang quản lý vận hành 62 trạm cấp nước nông thôn cho hơn 39 nghìn hộ (tương đưa hơn 195,5 nghìn người); với tổng công suất đạt 22.041 m3/ngày” – Ông Đoàn Chí Tâm, Giám đốc Trung tâm nước sạch và VSMTNT Kiên Giang cho biết.

Song song với việc cung cấp nước sạch, vấn đề VSMTNT cũng được Trung tâm chú trọng. Cụ thể, đơn vị đã kết hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh lập kế hoạch thực hiện nhà vệ sinh hộ gia đình, vệ sinh trường học. Trong giai đoạn 2011-2015, đơn vị cũng đã triển khai lắp đặt thí điểm 980 túi ủ Biogas xử lý chất thải trong chăn nuôi cho các hộ gia đình, góp phần nâng cao ý thức của nhân dân ở lĩnh vực thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi, được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng. Theo đó trong năm 2016 vừa qua, đơn vị đã đầu tư Dự án Hợp phần cung cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn trị giá 129 tỷ đồng. Ông Tâm cho biết dự án này bao gồm các hạng mục công trình như các giếng khoan nước ngầm công suất lớn, nhà máy xử lý nước, hệ thống bơm và ống dẫn đến hơn 5.000 hộ dân ở nông thôn, thời gian thi công 180 ngày.

Nhìn nhận thực tế

Dân số gia tăng, phát triển kinh tế và biến đổi khí hậu… – chính là những yếu tố khách quan đang khiến nguồn nước sạch nước ta đứng trước nguy cơ cạn kiệt. Cùng với đó thì bởi vì điều kiện kinh tế thấp, nên nhiều hộ gia đình ở nông thôn vẫn sử dụng nước sông, ao hồ kênh rạch để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Chính điều này đã dẫn đến nhiều hệ lụy về sức khỏe con người. Mặc dù có nhiều chính sách về chất lượng nước sinh hoạt nông thôn được thực thi, song, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đánh giá rằng năng lực và nguồn lực cho kiểm soát chất lượng nước ở nhiều địa phương còn rất hạn chế.

Đứng trước thực trạng này, ông Tâm cho biết trong giai đoạn 2016-2020, đơn vị sẽ phấn đấu hơn nữa để thực hiện thành công định hướng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, là đưa tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh đạt 90%, cũng như đạt tiêu chí NTM tại các xã.  Để đạt được điều này, Trung tâm sẽ xem việc đa dạng hóa các nguồn vốn tập trung vào Tiêu chí nước sạch và môi trường là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình MTQG xây dựng NTM, Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu, Chương trình xóa đói giảm nghèo. Đưa ra những chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực cấp nước sạch và VSMTNT…

“Việc bảo vệ nguồn nước sạch và VSMTNT là nhiệm vụ không của riêng ai. Cùng với việc Chính phủ đưa ra Chiến lược Quốc gia cấp Nước sạch và Vệ sinh nông thôn đến năm 2020, trong đó xác định rõ mục tiêu “Tất cả dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia” – chính là những động lực để Trung tâm phát huy năng lực, khẳng định vị thế trong giai đoạn tới. Đặc biệt, chúng tôi cũng luôn đề cao sự đóng góp của cộng đồng xã hội và người dân trong công tác xây dựng, bảo dưỡng, nâng cấp sửa chữa các công trình cấp nước. Bằng sự đồng lòng của toàn xã hội, cùng những chính sách thiết thực của Ban, Ngành; thì tin chắc rằng quyết tâm hoạt động của Trung tâm trong thực hiện chương trình mục tiêu nước sạch sẽ là bước ngoặt đảm bảo cho các địa phương toàn địa bàn hoàn thành tiêu chí về nước sạch, VSMTNT, tạo đà thuận lợi cho quá trình xây dựng NTM” – Ông Tâm nói./.

     Tiến Minh Bảo