Bạc Liêu

Trung tâm phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu: Hoạt động trên cơ sở người dân phải được hưởng lợi

2:54 sáng | 14/06/2019

Trong năm vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp, hỗ trợ từ các Sở, ngành có liên quan, đặc biệt là sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng của tập thể CBCNVC, Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực. Điểm nhấn hoạt động của đơn vị chính là “lấy dân làm gốc”, mọi công tác đền bù giải tỏa đất đai đều trên cơ sở người dân phải được hưởng lợi.

Ông Lê Quang Phục – Giám đốc  Trung tâm phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liệu

Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu thành lập với mục tiêu chính là tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt chính sách về nhà ở, đất ở; hoàn thành một số phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; quản lý và khai thác tốt quỹ đất công; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất giao cho nhà đầu tư để thực hiện tốt các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Ông Đào Ngọc Tháo – Giám đốc Trung tâm cho biết “Thời gian qua, chúng tôi gặp không ít khó khăn, thách thức. Song đơn vị xác định nhiệm vụ của mình chính là thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng nhu cầu, điều kiện cho các nhà đầu tư trên cơ sở các công tác thực hiện đúng quy định. Vì là nhiệm vụ liên quan đến người dân và doanh nghiệp, chúng tôi luôn cố gắng thực hiện dựa trên tiêu chí tạo nên sự đồng thuận, hợp nhất từ nhiều phía đảm bảo tính công khai, minh bạch nhất”.

Thực vậy, từ khi thành lập đến nay, Trung tâm luôn hoạt động trên cơ sở điều hòa lợi ích của cá nhân, tập thể, các nhóm xã hội vì lợi ích chung của xã hội. Có như vậy việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư mới tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, khoa học, hợp lí. Trung tâm cũng luôn hạn chế tối đa những xung đột, khuất tất; tránh lạm dụng, nhũng nhiễu, trục lợi, sử dụng sai mục đích vốn tái định cư. Đặc biệt là giảm thiểu TTHC trong công tác để thu hút đầu tư đến tỉnh, hạn chế khó khăn trong việc thực hiện công tác. Ông Tháo cho biết đơn vị cũng đang đề xuất tỉnh tạo nguồn ngân sách về khu tái định cư cho những hộ gia đình có thu nhập thấp. Không chỉ vậy, Trung tâm luôn nỗ lực trong các công tác xã hội, bằng việc thường xuyên tổ chức chuyến về nguồn, đến thăm hỏi và tặng quà cho các hộ gia đình và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Trong năm 2019 này, đơn vị đã đề ra chiến lược cụ thể, đó là kiện toàn và phát huy hiệu quả về phát triển quỹ đất. Cụ thể sẽ quyết tâm thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các Khu đất Công viên văn hóa Trần Huỳnh, Khu bảo tồn kiến trúc và dịch vụ du lịch Công tử Bạc Liêu, Khu đất quy hoạch phía Đông đường Võ Văn Kiệt, Khu đất Sân vận động tỉnh… Với các giải pháp như chú trọng vào điều tra, khảo sát và đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật về phát triển quỹ đất gắn với việc triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện chính sách, pháp luật trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn thiện chính sách pháp luật về Quỹ phát triển đất, tăng cường công tác quản lý hoạt động của Quỹ (về tạo nguồn vốn, cơ chế ứng vốn…). Đặc biệt là nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị cũng sẽ phối hợp với UBND cấp huyện để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ông Tháo bày tỏ thêm “Hiện nay chính quyền địa phương một số nơi chưa thực sự quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng, cơ chế chính sách đôi lúc còn chưa nhất quán giữa các ngành. Bởi vậy rất cần sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền, đặc biệt là trong thực hiện tốt công tác lấy ý kiến người dân để hỗ trợ nhân dân di dời về nơi ở mới ổn định cuộc sống. Xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất chặt chẽ, đúng quy định; giá quyền sử dụng đất có điều kiện và đấu thầu dự án có yếu tố sử dụng đất để lựa chọn những nhà đầu tư có đủ năng lực tham gia đầu tư xây dựng. Cũng mong HĐND và UBND tỉnh dành một phần ngân sách địa phương để phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định và kế hoạch tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư hiệu quả”./.

                                                                               Trân – Châu