Tin nổi bật

Trung tâm Y tế huyện Ea Kar – Quyết tâm phát huy hiệu quả mô hình Trung tâm Y tế đa chức năng cấp huyện

7:25 sáng | 18/01/2020

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt đề án thành lập Trung tâm Y tế (TTYT) đa chức năng cấp huyện trực thuộc Sở Y tế, ngày  30/9/2019 TTYT huyện Ea Kar chính thức được thành lập trên cơ sở sát nhập 3 đơn vị: Bệnh viện Đa khoa huyện, TTYT huyện và Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình huyện. Sự ra đời của mô hình TTYT đa chức năng này kỳ vọng sẽ giúp nâng tầm chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc toàn diện sức khỏe nhân dân, mang đến cho người dân huyện Ea Kar cũng như các địa phương lân cận cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Sau sát nhập, TTYT huyện Ea Kar đảm nhận song song 2 chức năng: thực hiện công tác y tế dự phòng và điều trị, khám chữa bệnh cho nhân trên địa bàn. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và Sở Y tế, sau sát nhập Trung tâm thực hiện đánh giá lại đội ngũ cán bộ, y bác sĩ; tổ chức sắp xếp khoa phòng chuyên môn đi vào hoạt động nề nếp, từng bước tinh gọn bộ máy trên cơ sở vẫn đảm bảo tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Trung tâm xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, phân công cụ thể cán bộ phụ trách từng bộ phận cũng như chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa công tác y tế dự phòng và khám chữa bệnh một cách hiệu quả.

Cũng nằm trong mục tiêu chung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, TTYT huyện Ea Kar dành ưu tiên cho đầu tư hiện đại hóa hệ thống máy móc trang thiết bị, đẩy mạnh chuyển giao và triển khai các kỹ thuật mới trong điều trị bệnh. Xác định chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố tiên quyết trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Trung tâm luôn quan tâm nâng cao y thuật, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, y bác sỹ thông qua các hình thức: tổ chức đào tạo tại chỗ; cử cán bộ, nhân viên y tế đi tập huấn, đào tạo chuyên sâu về tay nghề, chuyển giao kỹ thuật mới tại bệnh viện tuyến trên…

Song song đó Trung tâm còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến khám chữa bệnh cũng như tiếp cận với các dịch vụ y tế kỹ thuật cao; đồng thời tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Theo đó tất cả các khoa, phòng, đội ngũ cán bộ quản lý và y bác sĩ của Trung tâm luôn thấm nhuần lời dạy của Bác “Lương y phải như từ mẫu”; lấy 12 điều y đức của Bộ Y tế làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động từ đón tiếp, chăm sóc cho đến khám chữa bệnh; mọi ý kiến đóng góp của người bệnh thông qua đường dây nóng về biểu hiện tiêu cực của nhân viên y tế đều được Trung tâm tiếp thu và chấn chỉnh kịp thời, qua đó mang đến sự hài lòng cho người bệnh.

Từ nỗ lực đổi mới trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành…, hoạt động của TTYT huyện Ea Kar đã đạt được những kết quả ban đầu rất đáng khích lệ cả trên hai trận tuyến: khám chữa bệnh và y tế dự phòng; từng bước củng cố và khẳng định niềm tin nơi nhân dân. Theo ghi nhận của Giám đốc TTYT huyện Ea Kar – ông Đỗ Xuân Lộc, việc sát nhập các đơn vị y tế, thành lập các TTYT đa chức năng cấp huyện nói chung – TTYT huyện Ea Kar nói riêng là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, góp phần tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí, tăng thêm nguồn lực cho Trung tâm và nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, trang thiết bị y tế, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Đặc biệt với đặc thù của mô hình TTYT đa chức năng là tập trung được sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban giám đốc điều hành trong hệ thống y tế sẽ giúp TTYT huyện Ea Kar chủ động, linh hoạt hơn trong công tác điều động nhân lực, trang thiết bị y tế khi cần thiết phải ưu tiên cho công tác khám chữa bệnh hoặc công tác dự phòng trong những thời điểm nhất định.

Với ý nghĩa đó, trong thời gian tới TTYT huyện Ea Kar tiếp tục củng cố, sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu quả gắn với tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế; phát triển nguồn nhân lực y tế cả về lượng lẫn chất; tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Song song đó Trung tâm cũng sẽ nỗ lực làm tốt công tác y tế dự phòng, kiểm soát chặt chẽ và không để dịch bệnh diễn ra trên diện rộng, đáp ứng hiệu quả nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của huyện Ea Kar nói riêng – tỉnh Đắk Lắk nói chung.

Hiền Minh