Nhân vật

Xây dựng nền tảng Văn hóa Doanh nhân đất Việt

2:56 sáng | 16/01/2022
Nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022, Trung tâm Văn hóa Doanh nhân đưa ra chủ đề: “Xây dựng nền tảng văn hóa Doanh nhân đất Việt”. Doanh nhân văn hóa Vũ Minh Châu - Tổng giám đốc Công ty...