Kết nối doanh nghiệp

VCB Digibank đã ra mắt phiên bản 5.6.0 cải tiến nhiều tính năng phục vụ nhu cầu đầu tư

9:01 sáng | 28/09/2023

VCB Digibank đã ra mắt Phiên bản 5.6.0 với nhiều cải tiền mới.

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư của khách hàng, Vietcombank đã thực hiện bổ sung/cải tiến một số tính năng và dịch vụ trên VCB Digibank trong phiên bản ứng dụng mới nhất (phiên bản 5.6.0) như sau:

STT

Tính năng/ Dịch vụ

Mô tả dịch vụ

1

Liên kết/ Hủy liên kết tài khoản Vietcombank với tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ

Tính năng cho phép Khách hàng liên kết/ huỷ liên kết Tài khoản thanh toán của Khách hàng tại Vietcombank với Tài khoản giao dịch Chứng chỉ quỹ của Khách hàng bằng cách:

Đăng nhập VCB Digibank >> Chọn “Chứng chỉ quỹ” >> Chọn Quản lý liên kết tài khoản CCQ >> Chọn Liên kết/Hủy liên kết tài khoản giao dịch CCQ >> Thực hiện theo hướng dẫn và hoàn thành giao dịch.

2

Giao dịch mua bán chứng chỉ quỹ

Tính năng cho phép Khách hàng khởi tạo đặt lệnh mua, bán chứng chỉ quỹ trên VCB Digibank. Khách hàng có thể Đặt lệnh mua thông thường, Đặt lệnh bán thông thường như sau:

Đăng nhập VCB Digibank >> Chọn “Chứng chỉ quỹ” >> Chọn Giao dịch mua bán CCQ >> Thực hiện theo hướng dẫn và hoàn thành giao dịch.

3

Liên kết/ Hủy liên kết tài khoản Vietcombank với tài khoản giao dịch chứng khoán

Tính năng cho phép Khách hàng liên kết/ huỷ liên kết Tài khoản thanh toán tại Vietcombank với Tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng như sau:

Đăng nhập VCB Digibank >> Chọn “Chứng khoán” >> Chọn Quản lý liên kết tài khoản chứng khoán >> Thực hiện theo hướng dẫn và hoàn thành giao dịch.

4

Quản lý danh mục đầu tư

Tính năng cho phép Khách hàng tra cứu thông tin Tài khoản giao dịch chứng khoán và Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ của Khách hàng (đã liên kết) trên VCB Digibank.

 

Quý khách hãy nhanh chóng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng VCB Digibank để trải nghiệm những tính năng mới:

  • Cập nhật VCB Digibank trên hệ điều hành Android tại đây.
  • Cập nhật VCB Digibank trên hệ điều hành iOS tại đây.