Kiên Giang

Vietinbank Kiên Giang: Khẳng định vị thế Ngân hàng Thương mại chủ lực

2:19 sáng | 19/01/2020

Sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng thương mại (NHTM) trong năm 2019 đã tạo nên áp lực lớn đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Kiên Giang (VietinBank Kiên Giang). Giám đốc VietinBank Kiên Giang Võ Thanh Tùng chia sẽ kết quả kinh doanh cùng nỗ lực giữ vững thương hiệu Vietinbank Kiên Giang. Minh Kiệt thực hiện.

PV: Xin Ông cho biết một số kết quả kinh doanh nổi bật cùng tình hình dư nợ tín dụng của VietinBank Kiên Giang tính đến thời điểm hiện nay?

Ông Võ Thanh Tùng: Chúng tôi  luôn duy trì kết quả kinh doanh ổn định, quy mô hoạt động liên tục tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước và đang nắm giữ thị phần cao tại Kiên Giang; duy trì chất lượng tín dụng và nợ xấu luôn ở mức rất thấp; sản phẩm dịch vụ đa dạng với nhiều tiện ích nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

Hiệu quả còn được thể hiện qua thu nhập ổn định và đời sống của CBNV được đảm bảo. VietinBank Kiên Giang luôn được Hội đồng thi đua khen thưởng của NHCTVN xếp loại là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 06 năm liền (2013 – 2018).

Bên cạnh đó, dư nợ của VietinBank Kiên Giang luôn ổn định và tăng trưởng với cơ cấu danh mục tín dụng hợp lý, phù hợp với mục tiêu định hướng của VietinBank và tiềm năng thế mạnh của các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn tỉnh. Vốn tín dụng của VietinBank Kiên Giang hiện đang tập trung vào: ngành SXKD; các lĩnh vực ưu tiên; các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ…nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu chính trị và thúc đẩy KT – XH địa phương phát triển.

PV: Vai trò “bà đỡ”, đồng hành hỗ trợ DN tiếp cận vốn vay, phát triển SXKD được VietinBank thể hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Võ Thanh Tùng: Bên cạnh việc hiện đại hoá công nghệ, đổi mới mô hình, cải tiến quy trình, công khai và đơn giản hóa các thủ tục tiếp cận vốn tín dụng cũng như sử dụng các sản phẩm – dịch vụ ngân hàng,  VietinBank nói chung – Chi nhánh Kiên Giang nói riêng còn luôn chủ động tiếp cận khách hàng để tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu cũng như những khó khăn vướng mắc để từ đó đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng; cùng với DN tìm các giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc để cùng nhau phát triển.

VietinBank Kiên Giang đang tập trung triển khai có hiệu quả 3 nhóm giải pháp: chính sách tín dụng và sản phẩm; lãi suất, phí; chăm sóc khách hàng…nhằm đẩy mạnh cho vay đối với khách hàng DN, đặc biệt là DNVVN, góp phần cải thiện cơ cấu tín dụng theo định hướng của VietinBank. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng DN như: đồng hành cùng khách hàng DN lớn, đồng hành cùng DNVVN; cho vay linh hoạt lãi suất cố định; cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao…với chính sách lãi suất rất ưu đãi nhằm hỗ trợ DN giảm bớt khó khăn, áp lực về tài chính.

PV: Chi nhánh làm thế nào để đảm bảo nguyên tắc cẩn trọng, không khuyến khích cho vay gây nợ xấu, thưa ông?

Ông Võ Thanh Tùng: Chúng tôi luôn bám sát nội dung, định hướng phát triển của VietinBank, của UBND tỉnh để cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp và các chương trình hành động phù hợp trong từng thời kỳ. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình KT – XH trên địa bàn gắn với bối cảnh tình hình chung trong nước và thế giới, chúng tôi đưa ra những dự báo chính xác, nhằm đánh giá đúng cơ hội, điều kiện, nkhó khăn và thách thức để tận dụng cũng như vượt qua thách thức một cách hiệu quả.

Một mặt nắm bắt diễn biến của từng ngành nghề, thực trạng tài chính, tình hình hoạt động SXKD của từng khách hàng để lựa chọn ngành nghề/dự án có tiềm năng phát triển tốt để cho vay, mặt khác, chúng tôi tiến hành giảm hoặc ngừng cấp tín dụng cho các ngành có tiềm ẩn rủi ro cao hay khách hàng có tình hình tài chính yếu kém, không lành mạnh…

Xác định khâu thẩm định là khâu quan trọng, chúng tôi luôn làm tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ thẩm định cho cán bộ nhằm đảm bảo chất lượng thẩm định, đánh giá đúng thực lực tài chính, tính khả thi và hiệu quả của dự án cho vay. Chi nhánh cũng thường xuyên giám sát việc sử dụng vốn vay, dòng tiển của khách hàng để kịp thời xử lý một cách hiệu quả.

Công tác kiểm tra trước, trong và sau cho vay luôn được duy trì nhằm đảm bảo khách hàng tuân thủ các quy định về biện pháp đảm bảo tín dụng theo đúng quy định của pháp luật cũng như quy định hiện hành của VietinBank.

Chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác xử lý thu hồi nợ, bám sát kế hoạch xử lý nợ trên cơ sở hàng tháng, tích cực xử lý các khoản nợ có vấn đề theo Nghị quyết 42; bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng để nhận diện rủi ro và xử lý tín dụng phù hợp.

PV: VietinBank Kiên Giang đã thực hiện giải pháp nào để nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vững vị thế thương hiệu của mình?

Ông Võ Thanh Tùng: Cách mạng công nghiệp 4.0 và yếu tố con người là mục tiêu hàng đầu của VietinBank Kiên Giang nhằm nâng cao hàm lượng công nghệ trong từng sản phẩm, mang đến cho khách hàng các trải nghiệm về công nghệ tích hợp; đồng thời chú trọng công tác đào tạo con người tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về kỹ năng…

Chúng tôi tiếp tục thực hiện hiệu quả phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, chuẩn hoá toàn diện, phát triển cơ sở hạ tầng, hiện đại hoá CNTT, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và điều hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Về dài hạn, chúng tôi đạt mục tiêu trờ thành NH có quy mô lớn, hiệu quả hoạt động tốt nhất trong hệ thống NHVN vào năm 2020. Trọng tâm chiến lược của chúng tôi gồm: tăng trưởng kinh doanh có chọn lọc, hiệu quả và bền vững; chuyển dịch mạnh cơ cấu khách hàng, cơ cấu thu nhập;

tự động hóa dịch vụ với tiện ích cao; cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ,; đẩy mạnh dịch vụ phi tín dụng, đặc biệt là dịch vụ thanh toán ứng dụng trên nền tảng công nghệ hiện đại; nâng cao năng lực tài chính; tăng cường hiệu quả hoạt động ngân hàng và công ty con, công ty liên kết; cải thiện năng suất lao động; quản trị hiệu quả chi phí.