Kiên Giang

Vĩnh Thuận quyết tâm về đích nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019

2:09 sáng | 19/01/2020

Thực hiện Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 22/2/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội huyện Vĩnh Thuận năm 2019, trong 9 tháng đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Đánh giá sơ bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng qua, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận – ông Huỳnh Thanh Bình cho biết trong 9 tháng, giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu (giá so sánh 2010) trên địa bàn huyện ước đạt 4.006 tỷ 157 triệu đồng, đạt 80,36% kế hoạch (KH), tăng 5,93% so cùng kỳ (SCK). Trong đó riêng lĩnh vực nông – lâm – thủy sản 3.065 tỷ 951 triệu đồng, đạt 80,68%KH, tăng 5,44%SCK. Sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản được quan tâm chỉ đạo hiệu quả. Diện tích rau màu phát triển và thu hoạch được 530/538 ha, sản lượng 9.018 tấn. Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản 9 tháng đầu năm 23.153,5 tấn, đạt 81,63%KH, tăng 18,87%SCK; tổng giá trị ngành thủy sản 1.868 tỷ 616 triệu đồng, đạt 73,47%KH, tăng 12%SCK. Theo chia sẻ của ông Bình, Vĩnh Thuận luôn xác định nông nghiệp là thế mạnh và đến nay huyện đã thực hiện sản xuất ba cánh đồng mẫu lớn, có liên kết bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp. Ngoài mô hình tôm – lúa được xem là kiểu mẫu, ở Vĩnh Thuận còn có nhiều mô hình lúa – màu cho hiệu quả kinh tế cao; một số mô hình mới như nuôi cua thương phẩm, nuôi tôm càng xanh xen tôm sú, nuôi tôm – lúa cộng đồng, trồng rau màu…cũng được triển khai rất hiệu quả giúp bà con nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Trong xây dựng Nông thôn mới (NTM), huyện Vĩnh Thuận tập trung chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM ở các xã đã đạt, gắn với huy động các nguồn lực cùng với kết hợp các hoạt động tết Quân Dân để xã Phong Đông đạt chuẩn NTM vào cuối năm. Đến nay trên địa bàn huyện có 6/7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Phong Đông cơ bản đạt 19/19 tiêu chí NTM. Điều đáng ghi nhận là qua 9 năm triển khai, xây dựng NTM đã trở thành phòng trào quần chúng sâu rộng, hiệu quả trong toàn huyện. Bộ mặt nông thôn Vĩnh Thuận ngày càng khang trang, xanh sạch hơn, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp thu nhập cao được nhân rộng, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều cách làm hay…Đây cũng chính là động lực để chính quyền và nhân dân huyện nhà tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực góp công, góp của, góp trí tuệ để cùng thực hiện, đưa Vĩnh Thuận sớm trở thành huyện NTM.

Song song với phát triển nông nghiệp – xây dựng NTM thì hoạt động sản xuất công nghiệp – TTCN, thương mại – dịch vụ trên địa bàn huyện cũng có nhiều “điểm sáng”. Là một huyện thuần nông nên thương mại và dịch vụ của huyện Vĩnh Thuận không là mũi nhọn kinh tế, dù vậy các lĩnh vực này vẫn luôn đạt kết quả khả quan so với các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Theo đó trong 9 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn huyện đạt 717 tỷ 815 triệu đồng, đạt 75,56%KH, tăng 12,12%SCK; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống 200 tỷ 065 triệu đồng, đạt 80,03%KH, tăng 10,62%SCK. Riêng giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN đạt 339 tỷ 973 triệu đồng, đạt 73,11%KH, tăng 1,77%SCK. Huyện Vĩnh Thuận quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người dân mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh; trong 9 tháng đầu năm cấp mới 96 giấy, với số vốn 19 tỷ 588 triệu đồng (giảm 1 giấy, vốn tăng 04 tỷ 933 triệu đồng SCK). Tổng thu ngân sách toàn huyện trong 9 tháng là 32 tỷ 355 triệu đồng, đạt 94%KH, tăng 15% SCK. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện tốt việc huy động vốn và kịp thời giải ngân vốn vay đảm bảo phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh; tổng vốn huy động 621 tỷ đồng, doanh số cho vay 550 tỷ đồng, doanh số thu nợ 520 tỷ đồng và tổng dư nợ 685 tỷ đồng

Cùng với phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội cũng được huyện Vĩnh Thuận quan tâm thực hiện kịp thời, đúng định mức, đối tượng, giới thiệu việc làm vượt 26,3%KH. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được ổn định. Xây dựng chính quyền và cải cách hành chính tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Theo ghi nhận của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận – Ông Huỳnh Thanh Bình, 9 tháng năm 2019, Vĩnh Thuận thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện thuận lợi đan xen với không ít khó khăn, thách thức song với với nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự quyết tâm vượt khó của nhân dân trong lao động sản xuất nên tình hình chính trị, kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đây là động lực, là tiền đề quan trọng để huyện nhà tăng tốc về đích, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019; tạo nền tảng vững chắc cho việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2015 -2020) đã đề ra.

Trọng Nguyên