Long An

Y Tế Long An: Y đức tiếp sức bệnh nhân

2:13 sáng | 03/11/2019

Hoà chung hành trình đổi mới phong cách, thái độ phục của cán bộ y tế, ngành Y tế Long An đã triển khai thực hiện tất cả nội dung theo quy định hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Hình ảnh đẹp trong tình hình mới

Cùng với nỗ lực chung của ngành y tế cả nước, Sở Y tế Long An đã thành lập ban chỉ đạo gồm đầy đủ các thành phần, tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, quy tắc ứng xử cho nhân viên y tế. Trong năm 2018-2019, ngành Y tế Long An đã 2 lần tổ chức hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị đã góp phần làm thay đổi nhận thức trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức với việc thực hiện tốt tiêu chí lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ, để củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế trong tình hình mới.

Kết quả đạt được là rất khả quan. Cùng với việc xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, thái độ phục vụ và kỹ năng giao tiếp của nhân viên y tế cũng được nâng lên. Trên cơ sở hàng tuần, ngành Y tế Long An vẫn tiếp tục tổ chức sinh hoạt hội đồng người bệnh và thân nhân để đóng góp ý kiến về việc chăm sóc phục vụ, kết quả quá trình điều trị, tinh thần thái độ của cán bộ, nhân viên y tế.

Đảm bảo toàn diện sức khoẻ nhân dân

Đây là một trong những giải pháp trọng tâm của ngành y tế cả nước nói chung và kim chỉ nam cho hoạt động của y tế Long An nói riêng.

Để đạt được mục tiêu này, ngành Y tế Long An đã chủ động củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cơ sở, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nâng cao chất lượng dân số. Bên cạnh đó là chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra; đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường chất lượng dịch vụ y tế, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm và hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Ngoài ra, công tác đảm bảo điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho người dân khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới cũng được quan tâm đặc biệt. Ngành Y tế Long An cũng chú trọng hoạt động giáo dục truyền thông phòng chống ngộ độc thực phẩm; giám sát chặt chẽ các nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và kiểm nghiệm mẫu thực phẩm trong thanh tra, hậu kiểm.

Một nỗ lực khác là công tác phát triển y học gia đình, tăng cường điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc dài hạn tại khối y tế cơ sở; áp dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong quản lý, khám chữa bệnh đi đôi với thanh toán bảo hiểm y tế.

Xã hội hoá y tế, tiến tới nâng cao chất lượng dịch vụ

Ngành Y tế Long An đã tiến hành huy động các nguồn lực xã hội bằng hình thức kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân đầu tư vốn hoặc trang thiết bị phục vụ chăm sóc sức khỏe và điều trị theo yêu cầu của người bệnh.

Tăng cường hợp tác chuyển giao kỹ thuật, phát huy thế mạnh tiếp cận với khu vực lân cận như Tp.HCM trong hoạt động khám, chữa bệnh; phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh; luân phiên cán bộ y tế; chuyển giao kỹ thuật tuyến dưới.

Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức; xây dựng bệnh viện xanh – sạch – đẹp, an toàn, văn minh, tăng cường cải cách hành chính trong khám, chữa bệnh.

Ngành Y tế Long An cũng ưu tiên phát triển ngành dược và thiết bị y tế nhằm đảm bảo thuốc đủ về số lượng, tốt về chất lượng, đáp ứng nhu cầu phòng, chữa bệnh cho người dân. Thực hiện công tác đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế, vắc xin, sinh phẩm y tế đảm bảo kịp thời và đúng theo quy định của pháp luật. Tăng cường giám sát sử dụng trang thiết bị của các đơn vị trực thuộc, có giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị.

Sở Y tế Long An đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra về quản lý giá thuốc, mỹ phẩm, quảng cáo, giới thiệu thuốc trên địa bàn tỉnh; đồng thời kiểm tra, giám sát việc sử dụng thuốc tại các trạm y tế xã.

Kim Băng