Bình Định

Bình Định: Phát huy vai trò cưc tăng trưởng khu vực

7:44 sáng | 29/08/2018
Với vị trí trung tâm trên các tuyến giao lưu quốc tế và liên vùng gồm: trục Bắc Nam và Đông Tây, gần đường hàng hải quốc tế, cửa ngõ hướng biển của các nước trong Tiểu khu vực Mê...