Cà Mau

Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau: Hướng đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp

1:55 sáng | 24/12/2017
Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã triển khai xong các ứng dụng công nghệ thông tin chính trong hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước trong tỉnh như: Thư điện tử, hệ thống phần mềm Quản lý văn bản điều hành (VIC), Hệ thống phần mềm một cửa điện tử (hay Dịch vụ công trực tuyến)…; ...

Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Mấu chốt xây dựng nguồn nhân lực chất lượng

1:48 sáng | 24/12/2017
Trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã xác định trong giai đoạn 2016-2020 cả nước sẽ “Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH”. Theo đó, UBND tỉnh, cũng như Sở LĐTB&XH Cà Mau cũng đã đưa ra nhiều cơ chế, chính sách giải...

Sở KH & ĐT tỉnh Cà Mau: Quyết tâm đưa Cà Mau vào “vùng sáng” trên bản đồ PCI cả nước

1:42 sáng | 24/12/2017
Những năm gần đây, tỉnh Cà Mau đã có nhiều tìm tòi, đổi mới, sáng tạo trong xúc tiến, thu hút đầu tư; luôn nêu cao tinh thần cải cách triệt để với mục tiêu hàng đầu là tạo lập một môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn, sớm đưa Cà Mau vào "vùng sáng" về Chỉ số năng lực cạnh tranh trên trên bản đồ PCI của cả...

Cục thuế Cà Mau: Phát huy tối đa vai trò thanh tra tài chính

1:16 sáng | 24/12/2017
Thời gian qua, những biến động của tình hình hình thế Thế giới và Việt Nam đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu thuế năm 2016. Nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Tổng cục Thuế, cũng như sự phối hợp của các cấp, các ngành trong tỉnh; đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm...

BV Đa khoa tỉnh Cà Mau: Để phát triển Ngành y cần nhiều yếu tố

1:03 sáng | 24/12/2017
BV Đa khoa tỉnh Cà Mau BV hiện có 900 giường với hơn hơn 900 CB-CNV, trong đó đội ngũ bác sỹ chuyên môn khá hùng hậu với 171 bác sỹ (trong đó có 1 tiến sỹ, 20 thạc sỹ, 50 bác sỹ chuyên khoa cấp 1, 12 bác sỹ chuyên khoa cấp 2). Nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) ngày càng cao của người dân, đơn...