Cần Thơ

Cần Thơ: Khẳng định vai trò trung tâm ĐBSCL

3:23 sáng | 13/06/2019
Nhiều điểm đến hấp dẫn du khách đã được đầu tư như Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, cầu đi bộ, cải tạo nâng cấp hạ tầng chợ nổi Cái Răng, Đền thờ Châu Văn Liêm, Khu tưởng niệm cố...

Cần Thơ: Tiến tới nền sản xuất mới trong CMCN 4.0

3:15 sáng | 13/06/2019
Với quyết tâm “cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”, sự đồng thuận của các ngành, các cấp, đã từng bước đưa Cần Thơ trở thành một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư, kinh doanh, sức...