Đồng Tháp

Đồng Tháp: Minh bạch hóa thông tin, tạo dựng lòng tin

3:03 sáng | 01/11/2019
Theo kế quả PCI năm 2018,Đồng Tháp có 07 chỉ số tăng điểm (tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, thiết...

Đồng Tháp: Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp

3:00 sáng | 01/11/2019
Bộ chỉ số DDCI có thể nói là một công cụ quan trọng, hữu hiệu để Đồng Tháp thực hiện mục tiêu cải thiện các chỉ số thành phần trong bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp...

Chân dung doanh nhân: Chuyện của người làm bột…!

2:16 sáng | 01/11/2019
Tận dụng cái nghề truyền thống của ông bà hơn 100 năm qua cộng với kinh nghiệm tích luỹ được, từ một cơ sở kinh tế hộ gia đình ban đầu chỉ bỏ mối tại chỗ, đến năm 1998 cô...