Long An

Long An: Huyện Cần Giuôc phát huy truyền thống Anh hùng

2:32 sáng | 03/11/2019
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tầm nhìn, niềm tin và trí tuệ được phát huy từ những thành tích đã đạt được...

Y Tế Long An: Y đức tiếp sức bệnh nhân

2:13 sáng | 03/11/2019
Cùng với nỗ lực chung của ngành y tế cả nước, Sở Y tế Long An đã thành lập ban chỉ đạo gồm đầy đủ các thành phần, tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, quy tắc ứng xử...