Tin nổi bật

Ban biên tập Tạp chí văn hóa doanh nhân đính chính thông tin số báo T3/2018

12:38 chiều | 17/04/2018

Tạp chí Văn hóa doanh nhân đính chính thông tin đăng tải trên số báo T3/2018

Thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh Thái Bình và Tạp chí Văn hóa doanh nhân, sau một thời gian triển khai Tạp chí đã xuất bản số báo tuyên truyền về tỉnh, số T3/2018 xuất bản Tháng 04 năm 2018.

Tuy nhiên trong bài viết về Công ty TNHH Hưng Cúc (Thái Bình) do sơ xuất trong quá trình đọc morat đã xảy ra lỗi tại Trang 43, dòng thứ 5 “… đã và đang không nỗ lực chung tay đồng hành cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh không ngừng được cải thiện theo hướng thân thiện, thông thoáng, năng động tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.”…

Nay Ban biên tập Tạp chí Văn hóa doanh nhân xin phép được đính chính lại thông tin đã đăng tải: “… đã và đang không ngừng nỗ lực chung tay đồng hành cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh không ngừng được cải thiện theo hướng thân thiện, thông thoáng, năng động tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.”…

Ban biên tập Tạp chí Văn hóa doanh nhân gửi lời cảm ơn cũng như gửi lời xin lỗi chân thành tới Quý đối tác cùng độc giả.

BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ VĂN HÓA DOANH NHÂN