Tin nổi bật

DOWACO – Một chặng đường phát triển

1:54 sáng | 08/04/2018

Từ ngày 01/01/2015, công ty TNHH một thành viên Cấp nước Đồng Nai chính thức trở thành Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai. Cùng với xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, Công ty đã thu hút và huy động được nhiều nguồn vốn đầu tư tạo bước phát triển nhanh về cơ sở hạ tầng cung cấp nước sạch, Cơ sở vật chất ngày càng được chú trọng đầu tư nâng cấp, đội ngũ cán bộ, công nhân viên (CB, CNV) không ngừng lớn mạnh. Doanh thu, lợi nhuận và các khoản nộp Ngân sách hàng năm đều tăng. Đời sống cán bộ không ngừng được cải thiện.

Sau quá trình cổ phần hóa, Công ty gặp được nhiều thuận lợi trong quá trình họat động kinh doanh, qua đó nâng công suất thiết kế từ  248.440m3/ngày (năm 2014) lên 378.400m3/ngày (năm 2017). Số khách hàng sử dụng hiện nay lên đến 183.310 hộ, tăng 48.775 hộ (so với năm 2014: 134.535 hộ).

Doanh thu năm 2016 của công ty đạt: 752.784 tỷ đồng (tăng 9% so với kế hoạch và tăng 12% so với năm 2015). Tiền nước năm 2016 tăng so với năm 2015 là 77 tỷ đồng (tăng bình quân 6,4 tỷ đồng/tháng). Sản lượng nước tiêu thụ năm 2016 so với năm 2015 tăng bình quân 23.460m3. Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh: 107.820 tỷ đồng tăng so với kế hoạch 4% và tăng 24 % so với năm 2015. Mặt khác, sau khi cổ phần, chất lượng cán bộ công nhân viên của công ty đuợc nâng lên, thường xuyên hỗ trợ, thăm dò ý kiến khách hàng để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, qua đó công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, cung cấp nước máy sinh hoạt, sản xuất nước sạch đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Theo ông Phan Hùng – Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai cho biết: “ Với mục tiêu nâng hiệu quả điều hành hệ thống cấp nước, Dowaco đã đề ra 3 phương hướng để thực hiện chú trọng 3 khâu đột phá trong năm: Chống thất thoát nước sạch, nâng cao độ phủ cấp nước, nâng cao năng lực quản lý chất lượng nước. Bên cạnh đó, công ty thực hiện đầu tư các dự án trọng tâm theo lộ trình để đáp ứng nhu cầu về nước sạch phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỷ lệ thất thoát nước được kiểm soát, từ tháng 12/2016 tỉ lệ thất thoát nước giảm từ 16.8% xuống 11% và tiết kiệm được chi phí đầu tư khoảng 200 tỷ đồng cho đến tháng 9/2017”.

Để có thể nâng cao được độ cấp phủ nước bao trọn toàn bộ tỉnh Đồng Nai, Công ty  Cổ phần Cấp Nước Đồng Nai quyết định ngoài việc nâng cao thêm năng suất của các đơn vị, nhà máy. Song song với đó, quy mô dự án cũng được mở rộng để hướng tới là đơn vị cung cấp nước sạch cho toàn bộ tỉnh Đồng Nai.

Dowaco đã tiến hành đầu tư các dự án phát triển nguồn: Hệ thống cấp nước tại Nhơn Trạch, Thiện Tân, Dự án THCN Vĩnh Cửu công suất 15.000 m3 /ngày, nâng công suất nhà máy nước Vĩnh An từ 2000 m3 lên 4000 m3 /ngày…Ngoài ra, trong thời gian qua, công ty đầu tư các dự án phát triển mạng lưới cấp nước tại Trảng Bom với công suất 2000 m3 / ngày, hệ thống cấp nước tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Vĩnh Tân… Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện tiến hành cải tạo lại hệ thống mạng lưới, lắp đặt bổ sung các trạm tăng áp cục bộ, tăng cường công tác điều phối cấp nước, duy trì kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng.

Nhằm tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong việc cung cấp nước trên địa bàn Thành phố Biên Hòa, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050, Công ty đã có những định hướng, giải pháp phát triển nguồn, mạng lưới cấp nước, mở rộng hệ thống cấp nước để đáp ứng nhu cầu dân sinh và công nghiệp. Đặc biệt, để phát triển theo hướng bền vững, cuộc sống của cán bộ công nhân viên chức được ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm: Đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, thực hiện tham gia các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT…) theo đúng quy định.

Với việc đạt được và thực hiện nghiêm túc những mục tiêu đã đề ra Dowaco đã và đang đi đúng hướng, đúng mục tiêu và sẽ đạt được những thành công hơn nữa trên con đường phía trước.

PV