Bạc Liêu

Phát triển Thị xã Gía Rai – Nâng tầm vị thế

2:18 sáng | 22/12/2017
Thị xã Giá Rai được thành lập theo Nghị quyết 930 ngày 15/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với 35.466,81 ha diện tích tự nhiên, dân số là 140.516 người và 10 đơn vị hành chính trực thuộc...