Tiền Giang

TICCO – Linh hoạt, sáng tạo, vượt khó đi lên

2:57 sáng | 05/12/2019
Ngày 11/7/1983, Xí nghiệp Thi công Cơ giới Thủy lợi chính thức sáp nhập với Công ty Xây dựng Thủy lợi thành Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang - tiền thân của Công ty CP Đầu tư và...