Tiền Giang

Động lực phát triển công nghiệp

2:36 sáng | 05/12/2019
Trong thời gian qua, các KCN của Tiền Giang đã có nhiều nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... đến đầu tư và cũng đang rất thành công, liên tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất....

Tiền Giang: Phát triển thương mại bền vững

2:21 sáng | 05/12/2019
Theo số liệu thống kê đến hết tháng 9, giá trị xuất khẩu (XK) hầu hết các sản phẩm của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đều tăng, tổng kim ngạch xuất khẩu (XK) toàn tỉnh...