Hội thảo, triển lãm

Nỗ lực cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai

4:22 sáng | 17/07/2017

KINH TẾ-THỊ TRƯỜNG
Thứ 2, 17/7/2017
Nỗ lực cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai
9:37:59 AM | 14/7/2017
Với tinh thần chủ động, tích cực, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Hải Dương đã tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý; từng bước đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC)… qua đó, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, môi trường và được người dân, doanh nghiệp (DN) đánh giá cao. Tạp chí Vietnam Business Forum có cuộc trao đổi với ông Vũ Ngọc Long, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Hải Dương xung quanh vấn đề này.

Ông đánh giá sao về kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung và TTHC nói riêng liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhất là sau gần một năm triển khai Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về Kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020?

Trong Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã xác định đất đai là một trong những lĩnh vực trọng tâm cần tập trung thực hiện cải cách TTHC. Nhận thức rõ tầm quan trọng, ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định 2199/QĐ-UBND ngày 31/8/2016, Sở TNMT đã ban hành Kế hoạch số 184/KH-STNMT, ngày 15/11/2016, Kế hoạch số 233/KH-STNMT ngày 30/12/2016 triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2017. Theo đó, Sở đặt mục tiêu: Rà soát 100% văn bản quy phạm pháp luật được giao, nhất là các văn bản triển khai Luật đất đai năm 2013; kiến nghị cắt giảm 10% thời gian giải quyết TTHC, 20% chi phí tuân thủ đối với trên 50% TTHC; mức độ hài lòng của người dân, DN về giải quyết TTHC đạt trên 80% vào năm 2020…

Cho đến tháng 4/2017, Sở đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ 03 văn bản, sửa đổi 02 văn bản không còn phù hợp với Luật đất đai năm 2013 và đang xây dựng 04 văn bản khác sớm trình UBND tỉnh ban hành, đồng thời đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, cập nhật và xây dựng Bộ TTHC mới, lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp dự kiến tháng 5/2017. Việc giải quyết các TTHC đã giảm tối đa thời gian; quy trình thực hiện, phí và lệ phí được niêm yết công khai kèm các biểu mẫu công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên website của Sở. Sở còn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 một số thủ tục để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC.

Việc đẩy mạnh cải cách TTHC đã rút ngắn được thời gian thực hiện giao đất, cho thuê đất, cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và được các DN đánh giá cao. Điều đó thể hiện qua chỉ số tiếp cận đất đai tăng từ 5,15 điểm năm 2015 lên 5,63 điểm năm 2016.

Việc triển khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (QHSD) đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) được Hải Dương triển khai ra sao và những điểm nhấn trong việc điều chỉnh Quy hoạch trong giai đoạn tới?

Để triển khai việc Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020), tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua và đã trình Bộ TNMT thẩm định trình Chính phủ phê duyệt. Hải Dương là 1/37 tỉnh, thành phố đã báo cáo Bộ TNMT thẩm định điều chỉnh QHSD đất của tỉnh đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020.

Nội dung việc điều chỉnh QHSD đất của tỉnh đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 gồm: Tiếp tục quy hoạch 18 khu công nghiệp tại 10 huyện, thành phố, thị xã (trừ huyện Ninh Giang và Thanh Miện) với tổng diện tích 3.513ha; 44 cụm công nghiệp tại 12/12 huyện, thành phố, thị xã với tổng diện tích 1.746 ha và đảm bảo quỹ đất trồng lúa Chính phủ phân bổ cho tỉnh đến năm 2020 là 55.794 ha. Tỉnh cũng QHSĐ cho phát triển hạ tầng, trong đó tập trung vào các dự án giao thông trọng điểm như: đường trục Bắc Nam tỉnh Hải Dương, đường 62 m thuộc địa bàn thành phố Hải Dương – huyện Gia Lộc, Quốc lộ 37, 38…

Việc QHSD cho phát triển đô thị theo hướng hiện đại trong đó định hướng đến năm 2020 xây dựng thành phố Hải Dương trở thành đô thị loại 1; thị xã Chí Linh thành đô thị loại III; huyện Kinh Môn nâng cấp thành thị xã, thị trấn Gia Lộc, thị trấn Sặt trở thành đô thị loại IV… Hải Dương cũng QHSD đất đảm bảo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương đến năm 2020…

Điều chỉnh QHSD của tỉnh đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 với những điểm nhấn trên là cơ hội, điều kiện để các DN tiếp cận đất đai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn.

Trên cương vị Giám đốc Sở TNMT và thành viên Tổ PCI, ông nhìn nhận ra sao về Chỉ số tiếp cận đất đai của Hải Dương trong những năm gần đây?

Chỉ số tiếp cận đất đai từ trước năm 2015 không tăng theo chỉ số thành phần PCI chung của tỉnh nhưng năm 2016 lại tăng đáng kể, từ 5,15 điểm năm 2015 lên 5,63 và dự báo tiếp tục tăng điểm trong các năm tiếp theo. Đó là kết quả của cả một quá trình nỗ lực hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải cách TTHC cũng như sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN. Những phản hồi của DN qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại đã ghi nhận những động thái tích cực này.